A műsor során megismerhettük a Vidékfejlesztési Programot (VP), melynek kapcsán az is kiderült, hogy az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én fogadta el a 2014-2020-as időszakra vonatkozó támogatási keretét, amelyben megközelítőleg 1300 milliárd forint fejlesztési összeget határoztak meg a tárgyalt időszakra.

Benkő Zsolt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Csongrád megyei területi felelőseként elmondta, hogy a feladataikat az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

•          a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése,

•          a jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása,

•          a szakmai és pályázati információk megosztása,

•          a vidéken élők véleményének gyűjtése, és továbbítása a döntéshozók felé,

•          fejlesztési elképzelésekhez szakmai és forrásszerzési segítség nyújtása,

•          a helyi szolgáltatók, a helyi terméket előállítók, a kézművesek együttműködésének generálása

Ezekkel együtt megismerhettük a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület munkáját és célkitűzését: a LEADER Akciócsoport, tehát az egyesület látja el a 2014-2020 fejlesztési ciklusban, a hódmezővásárhelyi és a makói kistérségben, a LEADER akciócsoportok számára meghatározott, vidékfejlesztési feladatokat. Az akcióterületen 19 település található. Elindult a Helyi fejlesztési Stratégia kidolgozása. 420 millió forint áll rendelkezésre, főleg helyi gazdaságfejlesztés, és közösségi fejlesztések megvalósítására. Székhelye Makón található, ott van a munkaszervezet irodája, ennek címe: Makó, Széchenyi tér 10. Az egyesület friss tevékenysége okán kialakulóban vannak az elérhetőségi felületei, így ameddig ezek letisztulnak, addig is fordulhatnak bizalommal a rozsnyaieva@gmail.com e-mail címen kérdéseikkel Rozsnyai Éva munkaszervezet vezetőhöz, valamint a 06-30/655-47-66-os telefonszámon is érdeklődhetnek. Továbbá a hamarosan elinduló honlapon is sok hasznos információt találnak majd: www.tiszamaros.hu (ez a honlap jelenleg még nem él, azonban ez a cím)

Ha pályázni szeretnének, hiszen például a 40 év alatti fiatalokat kiemelten kezeli a Vidékfejlesztési Program pályázati ciklusa, akkor ebben további segítséget kaphatnak a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattól is, melynek irodáját – Hódmezővásárhelyen – a Petőfi utca 6. szám alatt találják. E-mailben az mnvh.csongradmegye@gov.hu címen kérhetnek segítséget, telefonon pedig a 06-30/449-88-95-ös számon. Itt – ugye – Benkő Zsolt a megyei referens.

Valamint azt is elmondta a műsorban Rozsnyai Éva, hogy olyan fórumsorozatot is szerveznek, melynek során az újonnan alakult szervezet személyesen is bemutatkozik, ennek elkövetkező időpontjai és helyszínei az alábbiak:

2015. 10. 08. Székkutas, Művelődési Ház – 17 h

2015. 10. 12. Hódmezővásárhely, Agrárcentrum – 18 h

2015. 10. 13. Apátfalva, Művelődési Ház – 17 h

2015. 10. 14. Kiszombor, Községháza – 17 h

2015. 10. 29. Makó, Korona nagyterem – 15 h

 

Az összes pályázati kiírást pedig a http://palyazat.gov.hu/ internetes oldalon adják közre, innen informálódhatnak.

 

 

G.