15.19: A nyilvános testületi ülés véget ért.

15.02: Az önkormányzat módosította a belső ellenőrzési tervét. Ezen kívül bérleti szerződést kötött a Makó Budo Klubbal. Emellett önkormányzati tulajdonban lévő garázsok, tárolók bérleti jogát átruházták, más esetben felmondták. A Széchenyi téri önkormányzati üzlethelyiség bérleti díját pedig csökkentették, mivel a bérlő felújította az üzletet.

14.56: A Pulitzer sétányon lévő füves pályát fejleszteni kívánja a város, műfüvessé tenni és bővíteni. A költségek finanszírozásához közel 12 millió forint szükséges – az 5 milliós önerőn felül -, amihez pályázatot nyújtanak be – erről is határoztak a képviselők.

14.52: A Makói Városi Televízió átköltözik október elsejével a Hollósy Kornélia utca 2. szám alatti ingatlanba, mely kapcsán a város megköti az új bérleti szerződést. Kedvezményes havi díjat állapított meg a grémium: 40 forint per négyzetmétert.

14.48: A Makói Települési Értéktár Bizottság beszámolt az idei első éves munkájáról, melyet a képviselők elfogadtak. Forgó Géza és dr. Tóth Ferenc lemondott a bizottsági tagságáról, helyettük Karsai Ildikót és Gilicze Jánost választották.

14.42: A makói önkormányzat vagyonkezelési szerződést kíván kötni a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal a Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium működtetése kapcsán. A grémium megszavazta.

14.40: Elkészült Makó Integrált Településfejlesztési Stratégiája, mely a város 10 évre szóló fejlesztéseit tartalmazza. A dokumentációt elfogadták a képviselők.

14.35: – A bérlakások felújításához, illetve az irodai apparátus személyi és tárgyi feltételeit meg kell erősíteni ahhoz, hogy jól működhessen az új koncepció szerinti elképzelés – vélte Kovács Sándor (Fidesz). A koncepciót megszavazták 11 igennel, 1 tartózkodással.

14.12: Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 210 bérlakás van, melyek nagy többsége elhanyagolt állapotú. Százkilencvenháromban laknak, a többit akár le is lehetne bontani, mivel teljességgel lakhatatlanok. Ezért elkészítették a város bérlakás koncepcióját, melynek következő lépéseként egy önkormányzati rendeletet alkotnak, amit az októberi rendes testületi ülésen terjesztenek elő. – Ha lakásokra levetítjük a város kintlévőségét ezzel kapcsolatban, akkor elmondhatjuk, hogy minden egyes bérlakás esetében 100 ezer forint körüli tartozás halmozódott fel – fogalmazott Kovács Sándor (Fidesz). Zeitler Ádám (Jobbik) javaslata: a lakáshoz jutás feltételei közé vegyék fel az erkölcsi bizonyítvány meglétét.

14.03: A 2015. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges, mert növekedett a város pénze, mivel több támogatás is megérkezett, s ezeket be kell építeni a költségvetésbe. Török Miklós (DK) szerint vissza kellene fogni a reprezentációs költségeket, mert túl sokba kerül. Toldi János (Fidesz): arról nem tehetünk, hogy ennyit változott az idők során ezen kiadások adótartama. A módosítást 11 igennel, 1 nemmel elfogadták.

13.58: Az alpolgármesteri tájékoztatót 12 igennel elfogadta a grémium.

13.53: A hódmezővásárhelyi és a makói kórház összevonásának köszönhetően a Maros-parti településen megnövekedett az egészségügyi ellátás színvonala és olyan rendelések is lettek, melyek korábban nem voltak – emelte ki Hadik György (Fidesz). Farkas Éva Erzsébet: a makóiak és a kistérségben élők egészsége megér annyit, hogy eszközfejlesztésre költsenek az intézményben. A polgármesteri tájékoztatót 11 igennel és egy tartózkodással megszavazták a képviselők.

13.40: – Igaz-e az a hír, miszerint a makói orvosi ügyeletet magánosítani kívánják? – kérdezte Török Miklós (DK). Farkas Éva Erzsébet valóban folytatott egyeztetést az egészségügyi alapellátással kapcsolatban, mivel a jelenlegi működések nem szabályosak.

13.35: Folytatódik az ülés a 3. napirendi ponttal, a polgármesteri tájékoztatóval az elmúlt ülés óta eltelt időszakról.

12.35: A napirendek előtti felszólalások befejeződtek. A polgármester 1 óra hosszás szünetet rendelt el.

12.33: Czirbus Gábor alpolgármester örömmel jegyezte meg, hogy a korábbi személyes indítványa, miszerint kerékpáros térképet adjanak ki Makó és térségéről, az első 5 ezer példány már meg is jelent.

12.30: Marosvári Attila (PSZM): nem vonja kétségbe ezeket a fejlesztéseket, melyeket az elmúlt hónapokban adtak át, de ezek egy részét még az előző városvezetés indította el.

12.23: Egymilliárd forintos állami támogatással kétszáz új munkahely teremtődik Makón, a Contitech fejlesztése kapcsán – emelte ki Farkas Éva Erzsébet.

12.02: A makói hosszúgyökér HÍR-védjegyet kapott a 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon – emelte ki Kádár József (Fidesz). Ezzel csak nyertek Makó és térségének gazdái.

11.45: Török Miklós (DK): a városi szórakozóhelyek többsége túl hangos, ezért azt javasolja, hogy az éjszakába nyúló programokat regisztrálják be, így nyomon lehet ezeket követni és mérni a hangerőt. Bizottsági ülésen ezt már tárgyalták, s kidolgoznak erre egy tervezetet – hangzott el.

11.40: Zeitler Ádám (Jobbik): a Maros-parti kiskertekben, vagyis a bigecsekben miért nem épült még az áramszolgáltatás, hiszen az ott lakók már régóta befizették a hozzájárulásukat. Azt a választ kapta a képviselő, hogy a Démásztól még a város nem kapott semmi jelzést, pedig már régóta elküldték a szolgáltatónak ez ügyben a kérelmüket.

11.34: Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz): a napirend előtti felszólalások sorában elmondta, hogy nemrég Lugoson járt egy makói küldöttség, s ennek kapcsán felmerült, hogy a romániai településsel alakítsanak ki testvérvárosi kapcsolatot. A polgármester hozzátette: az egyeztetések erről már folynak, nem csupán Lugossal, hanem más településekkel is.

11.23: Égető Gábor, a Makói Járási Hivatal vezetője tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy hamarosan kormányablak nyílik a városban. A polgármesteri hivatalban már folynak azok az átalakítások, melynek köszönhetően október közepétől már nem kell Szegedre utazniuk a makóiaknak, hiszen közel 400-féle ügyet tudnak majd helyben elintézni.

11.22: A határozatot 12 igennel elfogadták a képviselők az emlékévekkel kapcsolatban.

11.15: Gáspár Sándor (MSZP) felszólalt az ügyben, hogy 2019-ben foglalkozzanak Vertán Endrével is. Farkas Éva Erzsébet ez elől nem zárkózott el.

11.00: A ciklus végéig összeállítottak egy tervet, mely szerint 2016 a hírös makóiak éve lenne, 2017 pedig a makói egyházak éve, 2018-ban a Ford T-modell kapcsán a vállalkozókra emlékeznek, 2019-ben pedig Makó újratelepítése előtt tisztelegnének – adott tájékoztatást a polgármester.

10.57: A most zajló Návay-emlékévvel kapcsolatban is látszik, hogy a városlakók számára fontos az ilyen jellegű programsorozat – fejtette ki Farkas Éva Erzsébet. Többek között a vértanú halált halt Návay Lajos tiszteletére szobrot is állítanak, melynek költségeihez a kormány is hozzájárul. A városban keresik azt a helyszínt, ahol elhelyezhetik az emlékművet.

10.55: A szünet véget ért, folytatódik a testületi ülés. Az emlékévekkel kapcsolatos napirendi pontot tárgyalják a képviselők.

10.32: A polgármester szünetet rendelt el.

10.29: Kovács Sándor (Fidesz): erre nem került volna sor, ha a cég vezetői nem lettek volna ennyire mohók, valamint az akkori önkormányzat nem hagyta volna, hogy ennyire mohók legyenek. Farkas Éva Erzsébet szerint ez jó zárszava ennek az ügynek, itt az idő a szavazásra. Kilenc igennel, 1 nemmel és 2 tartózkodással elfogadták a tájékoztatót. Ezt követően 10 igennel és 2 tartózkodással eldöntötték, hogy az anyagot átadják a nyomozó hatóságoknak.

10.23: Hadik György (Fidesz): van, amikor az embert keserves csalódás éri és ez most az. Szerinte a kérdéses számlák utólag lettek megírva, egyszóval lenyúlták a céget, a várost.

10.14: Czirbus Gábor: ennek a cégnek kutyakötelessége lett volna kiszolgálni a makóiakat és a térségben élőket, hiszen emiatt hozták létre az érintett önkormányzatok több mint húsz évvel ezelőtt. Az alpolgármester kifejtette: ez még nem a vége az ügynek, meg kell keresni az összes olyan céget, vállalkozást, mely kapcsolatban állt a víziközművel. – Medgyesi Pál több alkalommal is megtehette volna, hogy kiáll a nyilvánosság elé és elmondja a véleményét, de nem tette meg – emelte ki az alpolgármester, aki szerint a szerdai testületire is eljöhetett volna, hiszen nyilvános és szót is kapott volna.

10.07: – Amíg a hatóságok nem hozzák meg az ítéletet, addig a víziközmű kft.-vel kapcsolatos ügyben sem ellene, sem mellette nem kívánok állást foglalni – fejtette ki Zeitler Ádám (Jobbik).

10.00: Farkas Éva Erzsébet: “Súlyos szavakat fogok kimondani, előre is elnézést kérek érte, de ez egy szocialista bűnszervezet!”

9.56: – Ön szerint, tehát, helyes az, hogy hat személy ekkora prémiumot kap és helyes az is, hogy saját cégeikhez szerveztek ki munkákat – fordult ezzel a megállapítással Marosvári Attilához Farkas Éva Erzsébet. A polgármester kiemelte: most már világosan látja, mi volt az, amit takargatni akart Medgyesi Pál.

9.52: Marosvári Attila (PSZM): bízik a független magyar hatóságok vizsgálati munkájában, így a végső következtetést csak arról lehet meghozni az ügyben, ha teljesen lezárul a nyomozás. Emellett azt is felhozta: a Makói Víziközmű Kft. 4 milliárd forintos fejlesztéseket is végrehajtott a városban.

9.49: Toldi János (Fidesz): az előző önkormányzat idejében, melyben a Makói Víziközmű Kft. működött, az akkori ellenzék egyetlen egy vízdíj-emelést sem szavazott meg. Kádár József (Fidesz) egy dologra hívta fel a figyelmet, ha 1 milliárd forintról beszélünk, akkor minden makói zsebéből 40 ezer forintot vettek ki.

9.42: Ezen felül még mintegy 300 millió forintnyi munkát szerveztek ki a cégből olyan vállalkozásoknak, melyek a víziközmű vezetőinek az érdekeltségébe tartozik. Így például a Vízcsepp 98 Bt., az Aqua-Komplex Kft. és a Reparátor 99 Bt. Hadik György és Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz): megdöbbentő, hogy amíg az  emberek többsége minimálbérből tengődik, addig mások súlyos milliókat visznek haza.

9.24: Farkas Éva Erzsébet és Czirbus Gábor alpolgármester ismertette a vizsgálat eredményét. Ebből kiderült: 2006 és 2014 között Medgyesi Pál, a cég volt vezérigazgatója és az 5 fős vezetőség összesen 741 millió forintot kapott különféle jutalmazás címen.

9.19: Zeitler Ádám (Jobbik): mindösszesen pár perce kapták meg a több mint 50 oldalnyi tájékoztatást, s ilyen rövid idő alatt nem lehet felelősségteljesen áttanulmányozni. Ehhez dr. Török Miklós (DK) is csatlakozott. Toldi János és Hadik György (Fidesz) szerint most csak arról kell szavazni, hogy meghallgatják ezt a tájékoztatót.

9.17: Napirendi pontok előtt Farkas Éva Erzsébet – sürgősségre való tekintettel – a Makói Víziközmű Kft.-vel kapcsolatban megszületett újabb vizsgálati eredményeket kívánja közölni.

9.15: Farkas Éva Erzsébet a testületi ülést megnyitotta. A 12 képviselőből mind a 12 jelen van, így a grémium határozatképes.

Munkatársunktól. K.