A tárcavezető célként jelölte meg a közigazgatási hatósági eljárások szabályainak módosítását az emberek és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. A parlament honlapján olvasható javaslatában az általános eljárási szabályok egyszerűsítését, az engedélyhez kötött tevékenységek körének, illetve az ügyintézési határidőknek a csökkentését, és egyes hatósági ügyeket érintő jogszabály-módosításokat fogalmazott meg.

Lázár János tipikus példaként hivatkozott arra, hogy számos ágazat az általános 21 napos ügyintézési határidőnél  hosszabb határidőt és az eljárás meghosszabbítására vagy felfüggesztésére vonatkozó, az általánostól eltérő szabályokat határozott meg. A javaslat ezek lerövidítését indítványozza, azzal az indokkal, hogy azok a munkaszervezés hatékonyságának növelésével, elektronikus megoldások alkalmazásával, az ügyiratkezelés gyorsításával rövidebb idő alatt is megvalósíthatók. A módosítás érinti egyebek mellett a szociális ellátásokat, anyakönyvi- és gyámügyeket, a közlekedést, az illetékeket, a környezetvédelmet, a bányászatot és az örökségvédelmet.

A miniszter új jogintézményt, a függő hatályú döntést is bevezetné, ami szerinte az engedélyezési eljárások átalakítása nélkül eredményezi az ügyintézés felgyorsítását és kiszámíthatóbbá tételét. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság két hónapon belül nem tud érdemi döntést hozni, akkor a kérelmezőt megilleti a kérelmezett jogosultság.

A hatósági kontroll hármas tagozódású rendszere jöhet létre, azaz az előzetes hatósági kontrollt igénylő esetekben engedélyezés; két hónapon belül garantált jogosultságszerzés a hatóság hallgatása vagy az eljárás elhúzódása esetén; végül bejelentéshez kötött jogosultságszerzés, ha nincs ellenérdekű ügyfél és nem sérül magasabb szintű közérdek.

Lázár János a bürokráciacsökkentés részeként egyes engedélyezési eljárások megszüntetésére is javaslatot tett azzal, hogy azok bejelentése is elegendő a továbbiakban. Ez vonatkozna egyebek mellett a nemesfémből készült ékszer forgalmazására, állatmenhely létesítésére, szakértői tevékenységek megkezdésére, továbbá a szálláshely-szolgáltatási, valamint utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység megkezdésére.

Forrás: MTI