A díjhátralékos biztosítási szerződések ugyanis nem jogosultak a támogatásra! Az egyéni mezőgazdasági biztosítási szerződések után támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szerződő fél a biztosítási díjat teljes körűen megfizeti a biztosító részére, amelyről a biztosító tárgyév október 15-éig – ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján elérhető elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen – díjfizetésről szóló igazolást állít ki. Ún. integrátori szerződések esetében, ahol a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, a biztosított díjfizetéséről szóló igazolást a szerződő fél állítja ki.

Összefoglalva tehát a biztosított termelőknek a díj befizetésének igazolásával kapcsolatos teendője nincs.

 

Felhívjuk az integrátorok figyelmét, hogy a részükre küldött tájékoztató levélben foglaltak értelmében díjfizetésről szóló igazolás elektronikus úton történő kiállítására csak abban az esetben van lehetőségük, amennyiben rendelkeznek ügyfélkapus azonosítóval, vagy meghatalmazottjuk rendelkezik érvényes meghatalmazással.

 

Az igazolás feltöltésére nyitva álló időszak 2015. október 5 – 15.

 

A vonatkozó jogszabályok megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mhv.gov.hu). Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH ügyfélszolgálatán kérhető.

Kérjünk segítséget a falugazdászainktól!

Forrás: mvh