A Földművelésügyi Minisztérium az Országos Magyar Vadászati Védegylet, az Országos Magyar Vadászkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára dolgozta ki az új szabályozást, mivel számos, jelenleg hatályos rendelkezés a természeti és jogi változások miatt idejétmúlttá vált.

A vadgazdálkodási törvény koncepcióját a tárca májusban széleskörű szakmai és társadalmi vitára bocsájtotta, melynek során számos észrevétel érkezett és ezeket figyelembe véve készült el a törvényjavaslat szövege.

A minisztérium célja, hogy a XXI. századi életviszonyokhoz alkalmazkodó, a fenntartható vadgazdálkodást előtérbe helyező, a szakmaiságot erősítő jogszabályt alkosson, mely a hagyományos vadászati és vadgazdálkodási értékrenden és kultúrán alapul, mindemellett csökkenti a vadászatra jogosultak és a vadászok bürokratikus, adminisztratív terheit.

Az új szabályozás ősszel kerül az Országgyűlés elé és 2016. január 1-jével léphet hatályba.

A normaszöveg tervezete az alábbi linken érhető el: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=302#!DocumentBrowse. Vagy itt olvasható.

Forrás: Földművelésügyi Minisztérium