Mivel az idei évben az EFA területek jelentik a termelők és a kifizető ügynökségek számára is a legnagyobb kihívást, így 2015. július végén a Bizottság bevezette az EFA kompenzációs mechanizmus rendszerét, melyre 2015. október 8-áig van lehetősége a mezőgazdasági termelőknek.

A minisztérium elvégezte a szükséges egyeztetéseket és az uniós szabályok értelmében előkészítette a kompenzációhoz tartozó rendeletmódosítást. A 2015. szeptember 8-án hatályba lépett módosítás értelmében, amennyiben az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés feltárja, hogy a mezőgazdasági termelő mégsem rendelkezik a szántóterülete legalább 5%-ának megfelelő EFA területtel, úgy az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig bejelentett ökológiai jelentőségű területe mértékéig kompenzálhatja azt. A rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Azon mezőgazdasági termelő jogosult kompenzációra, akinek a bejelentett ökológiai jelentőségű területe nem létezik, vagy nem minősíthető a bejelentésben szereplő EFA területnek, vagy a bejelentett EFA területe nagyobb, mint a megállapított EFA területe.

A kompenzációban csak azzal az EFA területtel lehet részt venni, aminek elhelyezkedését a mezőgazdasági termelő a kérelmében megfelelően rajzolta be, viszont nem a megfelelő EFA típusként jelölte, továbbá, amit kérelmében nem EFA területként jelölt és azt az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak után kompenzáció céljára adatváltozásként bejelent. Ezt legkésőbb 2015. október 8-áig elektronikus úton, az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen teheti meg.

A termelők, gazdák segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kérhetnek. Keressük falugazdászainkat!

Forrás: Földművelésügyi Minisztérium