Benkő Zsolt segítségére volt Tószegi Tamás a kivitelezés főmérnöke a Délút Kft-től és Varga Ferenc az Alföldvíz Zrt. 4. számú divízió vezetője.

A fórumnak két nagyobb téma adta a vázát, egyrészt a szennyvízcsatornázás a városrészben, másrészt az érintett terület úthálózatának helyreállítása.

A kivitelező elmondta, hogy 90%-on áll a beruházás, rövidesen kezdik azoknak az útszakaszoknak a felújítását, ahol a gerincvezeték lerakása megtörtént. Valamint az áramszolgáltatás beindítása, kiépítése – az átemelők tekintetében – van folyamatban. Október közepére ígérik, hogy 100%-osan elkészülnek a munkálatokkal. A kivitelező az átadással zárja majd le a folyamatot, erre október 31-ig lesz lehetősége.

Így október végétől kezdődhetnek majd meg a rákötések. Varga Ferenc leszögezte, hogy nyílt árkos átvételeket tudnak csak elképzelni. Majd egy „műszaki leírás” értesítéséről beszélt, melyre úgy reagáltak a megjelentek, hogy ők ezt nem kapták meg. Így ezeket a Kiskert és a Tücsök utca kereszteződésénél elhelyezett konténerben meg fogják találni, valamint a Városházán is – egészítette ki Benkő Zsolt. Valamint egy ingyenesen hívható telefonszámot is közölt, melyen érdeklődhetnek a lakosok: 80/922-333

Ebben a témakörben olyan kérdések merültek fel, hogy 10%-os locsolási kedvezményhez juthatnak a kishomokiak, valamint, ahol nem gravitációs energiával oldják meg az átemelést, ott 15 Ft/köbméter kedvezményt kapnak. Azonban az esővizet nem lehet a csatornába vezetni, ugyanis nagyobb problémákat okozna – fogalmazott a szakember.

Felmerült egy olyan kérdés is a lakosokban, hogy volt arról szó, hogy féléves próbaüzem alatt költségmentes lesz a szolgáltatás, de erre határozottan elutasító választ kaptak, miszerint erről itt ezen a területen biztosan nem volt szó.

Kérdésként merült fel, hogy ahol nincs vezetékes víz, ott mi a helyzet. –> Fúrt kút esetén, vagy átalánydíj lesz meghatározva, vagy valamilyen mérő felszerelésével tudják megoldani.

Ki javítja a házi átemelőt? –> Rendeltetésszerű használat esetén a Vízmű, egyebekben a lakos.

A Fári utcán a tisztítóaknáknak nincs fedele. –> A kivitelező most kezdi a helyreállítási munkálatokat, ez is része ennek.

Elégettségüknek is hangot adtak a megjelentek, ugyanis – állították – nagyon szépen, korrekten dolgoztak. Például a Ferenc Károly utcán is.

A másik témakör az utógondozás, az utak helyreállítása. Az új-kishomoki csatornázás százszázalékos nettó támogatásának köszönhetően a lakosok önérdekeltségi hozzájárulása felszabadult. Ez háztartásonként 200ezer forintot (is) jelent melyet sokan már befizettek. E tekintetben Benkő Zsolt azt javasolta a lakosoknak, hogy támogassák az útfelújítást ezzel az összeggel. Mivel az EU csak a sávos felújítást támogatja, így a befizetések folytatására is kérte a képviselő is a lakosokat, hiszen akkor így egy teljesen rendezett (csatornázott, helyreállított utakkal rendelkező) városrész lehet Új-Kishomok. Ezzel kapcsolatban már ki is postázott az önkormányzat egy nyilatkozatot, hogy az emberek döntsenek a pénzük sorsáról. A többit pedig mellérakja az önkormányzat.

A nyilatkozattal kapcsolatban azt az aggályukat fogalmazták meg a jelenlévők egy része, hogy ha nem tudják a felújítás részleteit, akkor hogyan támogassák azt.

De további problémákra is rámutattak: Mi történik azokkal, akik nem fizették ezt? (ti. nekik is lesz útjuk, hozzájárulás nélkül) Egyébként a 743 ingatlantulajdonosból összesen 595 fizetett már. De a közel 150 tulajdonos nem tette. Benkő Zsolt úgy reagált, hogy ezt eddig adó formájában lehetett volna behajtani, de a kivitelezés lejártával már nem. Azonban bízik abban, hogy a lakosok azt szeretnék, hogy teljesen megújuljon az úthálózat, ne csak sávosan.

A megjelentek egy része sokallta az összeget. „Egy rókáról egy bőrt lehet lehúzni.” – fogalmazott egy úr. Ugyanis már egyszer kifizették korábban, hogy az út megújuljon. Javaslatot tettek egy alacsonyabb összegű hozzájárulásra, 60 és 100ezer forint közti összegre. Így vissza is kapnának, és támogatnák is az ügyet.

De olyan vélemény is elhangzott, hogyha a kivitelezőnek kötelessége az eredeti állapotok visszaállítása, akkor mi szükség erre. –> A teljes rendezettséget, útfelújítást segítik ezzel – hangzott az álláspont.

Az utcák KRESZ szerinti egyirányúsítása is felmerült lakossági javaslatra, valamint a hó nem eltakarítása is felmerült a fórumon, a témától már némileg eltérve.

 

 

G.