Dr. Tatár János teológus, római katolikus plébános 1947-ben született Hódmezővásárhelyen.

1977-től 10 évig volt segédlelkész a városban, ezután Sándorfalván volt plébános 1994-ig. Ekkor került a vásárhelyi Belvárosi Római katolikus templomba, amelynek plébánosa volt 1999-ig.

– Három egyházmegyéhez is kapcsolat fűzte János atyát, és gondolataival nagyban gazdagította a körülötte lévőket – kezdte a gyászmise celebrálását Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érdek.

A misén beszédet mondott Farkas István piarista atya: „A hitünk azt mutatja meg nekünk, bármennyi jó is van az életünkben, az atyai házon kívül vagyunk. Az atyai házat egy angyal nyitja meg nekünk arany kulccsal a kezében. János testvérünknek is ő nyitotta meg ezt a kapu. Az Úristen neki megadta a jó halál kegyelmét. Paptestvérünk nagyon tudatosan készült a találkozásra Jézussal, mesterével. ”

Az elhunyt testvéreinek búcsúlevelét is felolvasta az atya, amelyben kiemelték mindenkori engedelmességét, jószándékát.

A vásárhelyi Szent István Templom zsúfolásig megtelt a gyászoló hívekkel, akik a mise és a gyászszertartás után közösen kísérték a halottat utolsó útjára a Katolikus temetőbe.

Nyugodjon békében!

ÉR.