A következő költségvetési ciklusban mintegy 12,3 milliárd euró áll rendelkezésre az Európai Uniós források vonatkozásában.

Tóth Katalin a konferencián elhangzott beszédében rámutatott, hogy az Európai Unióban és hazánkban is súlyos probléma a gazdatársadalom elöregedése. A fiatal gazdálkodók induló vállalkozásaitól kiemelkedő arányban várható, hogy korszerű ismereteikre, vállalkozó kedvükre és együttműködés iránti nyitottságukra alapozva kezdeményezőivé, illetve aktív részeseivé válnak az agrárgazdasági innovációk meghonosításának. Emiatt a Vidékfejlesztési Program kiemelt figyelmet fordít támogatásukra.

A helyettes államtitkár elmondta, Magyarország Kormánya elindította a „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” programot, amely 2020-ig több ezer álláshely létrehozását célozza meg. A program keretében több mint 200 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből az állattenyésztési ágazatok többlettámogatása jelentős arányú.

Az agrárkormányzat 2010 óta minden intézkedésével a gazdatársadalom érdekeit képviseli, s sikereinek elérése érdekében dolgozik. A következő költségvetési ciklusban mintegy 12,3 milliárd euró áll rendelkezésre az Európai Uniós források vonatkozásában, emellett azonban rendkívül fontosak a nemzeti támogatások, s a saját hatáskörben meghozott kormányzati intézkedések. A jövő mezőgazdaságának hívószavai a fenntarthatóság, az innováció, az életképes modellek, a foglalkoztatottság növelése, valamint az élelmiszerbiztonság, melyek rendkívüli kihívás elé állítják az ágazat szereplőit.

Tóth Katalin hangsúlyozta, a Kárpát-medencei léptékű agrárfejlesztés és a szülőföldön maradás elősegítése a Földművelésügyi Minisztérium egyik fontos célkitűzése. A tárca a teljes agrárium területét átfogó határon túli kapcsolati háló kiépítésén dolgozik. Ennek része a megfelelő információáramlás, melynek érdekében a minisztérium egy honlapot is elindított. A gazdaszervezetek és az agrárszakképzés támogatása, a falugazdász-hálózatok működtetése, a gyakornok-, tanárcsere-, és ösztöndíjprogramok, a szakmai tanulmányutak, valamint az idei OMÉK-on való megjelenés biztosítása mind a Földművelésügyi Minisztérium azon célját szolgálja, hogy a Kárpát-medence a jövőben egy egységes gazdasági-társadalmi térként funkcionáljon, melynek kialakítása innovatív ötletekkel, s az azokat megvalósító gyakorlati szemléletű hozzáállással érhető el – zárta szavait a helyettes államtitkár.

Forrás: Földművelésügyi Minisztérium