Az őszi NATO CREVAL¬* ellenőrzésre készülő Zászlóalj Harccsoportba (ZHCS) beosztott lövész szakaszok összekovácsolása befejeződött és a felkészülési időszaknak ez a része az éleslövészetekkel zárult. A BTR-80 és a BTR-80/A harcjárművekkel és a rendszeresített kézifegyverekkel végrehajtott lövészet célja az volt, hogy egy értékelő foglalkozás keretében felmérjék a szakasz harcászati képességét (eljárások, terepen történő mozgás).

A zászlóaljba beosztott három lövészszázad naponta váltotta egymást a dóci lőtéren, ahol a szakaszok két lövészeti feladatban (támadás, védelem vagy halogatás) vettek részt. A századparancsnok döntötte el, hogy a háromból melyik feladatot és milyen sorrendben kellett a kijelölt szakasznak teljesítenie.

A zászlóaljtól kapott harcászati tájékoztató alapján készítettük el a harcparancsokat és ennek megfelelően hajtották végre az alegységek az éleslövészeteket, mondta Kiss Róbert százados, a 62. lövészzászlóalj 3. századának parancsnoka. A lőgyakorlat vezetőjeként Kiss százados hozzátette: „A lövészeti eredmények az esetek nagy többségében kiválóak voltak és a harcászati mozzanatok is jól sikerültek, de a parancsnokok tűzvezetésén még kell egy kicsit javítani.”

A század összekovácsolások augusztusban kezdődnek és a „BRAVE WARRIOR 2015” elnevezésű gyakorlaton tartják majd meg a századok éleslövészeteit.

 

Búz Csaba hadnagy

 

*CREVAL (Combat Readiness Evalution of Land Headquarters and Units) kifejezés a NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt zászlóalj szintű, szárazföldi alegységek alkalmazási készenlétének felmérési és értékelési rendszerét jelenti.