A Zászlóalj Harccsoportba (ZHCS) beosztott lövész századok az őszi NATO CREVAL¬* ellenőrzésre készülve éleslövészetet nem tartalmazó szakasz ellenőrző-felmérő foglalkozás keretében települtek ki a dóci és a sándorfalvi gyakorlótérre. A három napos szakasz összekovácsolások során a lövész katonák begyakorolták a különböző harchelyzetekre történő reagálást. A kiképzés vaklőszer használatával vált még életszerűbbé. A századok feladatrendszerébe beintegrált felderítő rajok az alájátszó ellenséges erők szerepe mellett a számukra előírt szakfeladatokat is gyakorolták

A kiképzés ideje alatt a szakaszok katonái megtanulták, és készség szintjén elsajátították a váratlan eseményekre történő eljárásokat, illetve a tűz és mozgás összhangjának kihasználását, ami a szakasz gyorsabb és hatékonyabb feladat ellátását eredményezi.

A 62. Lövészzászlóalj 1. százada alapvetően egy előretolt műveleti bázist hozott létre, amely közel biztosításának megoldása után a szakaszok önállóan hajtották végre a számukra meghatározott feladatokat. A járőrbázis elfoglalása mellett a két kijelölt járőrútvonalon volt, amikor egy lezuhant szövetséges helikopter pilótáit kellett kimenekíteni az ellenséges területről, de volt olyan is, hogy egy lesállást kellett felszámolni.

A feladatok sikeressége a szakaszparancsnokokon és a rajparancsnokokon múlt, mert teljes mértékben önállóságra voltak utalva, a tervezés fázisától kezdve a visszaérkezésig minden eseményre önállóan kellett reagálniuk, mondta Battonyai László százados, aki hozzátette: „Elégedett vagyok azzal, ahogyan a katonáim végrehajtották a feladatokat. Vannak olyan dolgok, amelyek még gyakorlást igényelnek, de nagyon sok feladatot már nagyon gördülékenyen meg tudtak oldani.”

A szakasz ellenőrző-felmérő foglalkozások a következő hónapban éles lövészetekkel folytatódnak majd.

 

Búz Csaba hadnagy

*CREVAL (Combat Readiness Evalution of Land Headquarters and Units) kifejezés a NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt zászlóalj szintű, szárazföldi alegységek alkalmazási készenlétének felmérési és értékelési rendszerét jelenti.