Napirend előtt adtak tájékoztatást az iskolaátszervezéssel kapcsolatban (http://promenad.hu/cikk/eldolt-vasarhelyre-jarnak-a-martelyi-felsosok-154963), melyben segítségükre volt Tóthné Kecskeméti Katalin a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hódmezővásárhelyi tankerületi igazgatója (korábban az érintett Varga Tamás igazgatója). Néhány nappal ezelőtt fórum keretében tárgyalták meg az iskola sorsát a lakossággal, szülőkkel, amely nem volt indulatoktól mentes – fogalmazott Borsos József (Mártély polgármestere). A mártélyi általános iskola alsó tagozata – tagiskolaként – megmarad, azonban a Vásárhelyre átkerülő felsősök taníttatásához szükséges tárgyi eszközöket (értsd: pl. iskolapadok) átszállíttatnák a Varga Tamás épületébe. Ezt egy átleltározással lehetne megoldani. Erre a testület egy tagja megkérdezte, hogy erről ki döntött, mire közölték, hogy állami tulajdonban van az iskola és annak eszközei, így a mártélyi képviselő-testület döntése nem szükséges ehhez. A téma további megbeszélésének idejére az említett tag kivonult. A tankerületi igazgató kiemelte: „Nem financiális oka van az átszervezésnek. Majd, ha nem 3, hanem 13 gyerek iratkozik be első osztályba, és lesz elég gyereklétszám, akkor lehet megint visszatérni erre. Mindenki a jövő felé nézzen!” Majd távozott.

Az első napirendi pontban Szabó Zsolt rendőr őrnagy tájékoztatott Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről. A tavalyi évet értékelte, és az eddigi ideit. Mártély jó helyzetben van – mondta, ugyanis kevés a bűncselekmény (köszönhető a polgárőröknek is és Szín Dániel körzeti megbízottnak is). Tájékoztatott, hogy az idén 3 kerékpárlopás volt (vásárhelyi elkövetővel). A vásárhelyi bekötőúton (Mártély irányába, a vámháznál) rendszám-felismerő kamera kerül majd kihelyezésre. Valamint egy Nissan Pathfinder típusú rendőrautó járőröz majd a településen.

Második pontban az ivóvízminőség-javító program részleteit beszélték át. Az esős időben a sárral, a mainapság száraz heteiben pedig a porral gyűlt meg a bajuk a lakosoknak. A polgármester hozzáfűzte, tiszta víz július 1-től lesz. Lázár Mária adott további tájékoztatást: jövő héten (június 22-i hét) indul meg Mártélyon a háromhetes próbaüzem, a projekt várhatóan augusztus végére, szeptember elejére zárul.

A későbbiekben arról is értesülhettünk az Alföldvíz részéről, hogy mostmár van Hódmezővásárhelyen diszpécserszolgálata a cégnek, így bármi probléma esetén így tárcsázzanak a panaszosok: 06 80 922 333 (plusz mögé) az adott település körzetszáma (Mártély esetében 6636, tehát: 06 80 922 333 6636)

Aztán a belső ellenőrzési csoport beszámolója következett. Januárban volt egy belsőellenőrzés, ezt követte egy utóellenőrzés. Az Erdei Iskola és a konyha rengeteg problémával küzd, elsősorban adminisztratív lemaradás, valamint kiderült az is, hogy évek óta nem szednek idegenforgalmi adót. Rendbe kell tenni az adminisztratív dolgokat – hangzott az ukáz.

Majd a jogi iroda beszámolója (Ambrus Norberttől) következett, valamint a közgazdasági iroda 2014. évi beszámolója.

Döntés született arról is (1 ellen szavazat mellett), hogy elindul annak a folyamata, hogy létrehozzanak egy Tájgazdálkodási Kft-t, ugyanis a hazai vízterületek kezelési joga pályázhatóvá válik, amelyre a Mártély körüli vizekre pályáznának. Ennek sikeressége esetén létjogosultsága lenne egy ilyen vállalkozásnak. Több vállalkozóval karöltve az önkormányzat – jelen állás szerint – 30%-os tulajdonrésszel hozná létre.

A további történések: a képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének jóváhagyása; beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. II. félévében végzett munkájáról; a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása; a közmeghallgatás előkészítése (várhatóan novemberben); helyi értéktár bizottságot alakítanak; a hulladékszállítási cég a következő félévben is marad az eddigi; az Általános Művelődési Központ (ÁMK) bérleti díjait is pontosították, meghatározták; támogatja az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért a Nyárádremetéről érkező 50 gyerek étkeztetését a nyár folyamán; 10.000.- Ft-ot juttat az Életesély Alapítvány számára az önkormányzat, amely a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika Transzplantációs Osztálya számára gyűjt egy EKG készülékre. Valamint lakossági kérésre 30.000.- Ft összeghatárig biztosítanak segítséget egy önszerveződő közös főzésre. Augusztus 22-én a helyi kempingbe tervezik, hogy 300 adag babgulyást főz(né)nek ingyenesen a Mártélyon élők részére a lakosok, ezzel is erősítve az összetartást, felpezsdítve a közösségi életet. Elsősorban műanyagtányérra és -kanálra fordítanák az összeget.

Zárt ülésen: a települési támogatásokat tárgyalták meg.

 

 

G.