A nagykövet bemutatta az iráni agrárgazdasági viszonyokat, és utalt rá, hogy a közel-keleti ország mezőgazdasága valamint feldolgozóipara, az elmúlt években jelentős sikereket ért el. Ennek ellenére az ország tartósan gabona behozatalra szorul.

Kiemelte, hogy országaink között a kutatási együttműködés új lendületet vett az elmúlt években, valamint az iráni és magyar kutatási eredmények kölcsönös megosztása kiválóan megalapozhatja a további sikereket. A gödöllői Szent István Egyetemen az elmúlt évtizedekben végzett iráni vendéghallgatók hazájukba visszatérve magas rangú tisztviselőkként ápolják kétoldalú kapcsolatainkat.

Fazekas Sándor kifejtette, hogy az Iránba irányuló magyar kukoricaexport egyre jelentősebb és ennek növelésére reális lehetőséget lát, emellett érdemes más, az iráni kulturális és vallási sajátosságokat is figyelembe vevő termények kivitelében rejlő potenciált is megvizsgálni. Ennek érdekében a szakmaközi szervezeteket és ágazati szereplőket tájékoztatjuk az esetleges iráni igényekről. A húsexport előkészítési munkálatai is folynak.

A miniszter kiemelte, hogy nyitottak vagyunk a kutatási együttműködésekre is a legváltozatosabb területeken, például a növénytermesztés és az állattenyésztés terén, valamint a felsőoktatási kapcsolatok bővítése kapcsán is. Az utóbbi összeköttetések magas színvonalát jelzi, hogy nemrég a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Kutatóközpont Szarvasi Kutatóintézetének vezetősége is a közel-keleti országba látogatott. A felek a gyógynövény-termesztés, illetve kutatás területein történő kölcsönös tapasztalatcserét is perspektivikusnak látják.

Forrás: Földművelésügyi Minisztérium