Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha a 2015. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például belvíz, jégkár, állatbetegség stb.) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán illetve a bejelentett állat elpusztult és pótlására nincs lehetőség.

A bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül, vagy ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, akkor az akadályoztatás megszűntét követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.


A bejelentés, a fentiekben leírtakat figyelembe véve, elektronikus formában egész évben megtehető, az egységes kérelmek benyújtási határidejének lezárulta után is. .

További részletes tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján ahttp://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1045380_Egyseges_kerelem_vis_maior_kitoltes_es_benyujtas_felhasznaloi_kezikonyvpdflinken olvasható.

Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal