A kiállított képek egyik részét hivatásos fényképész, más részét amatőr fotós, maga is harctéri baka készítette. A felvételek negatívjait előhívás után kinagyítva helyezte kartonokra Hegyi Endre vásárhelyi fényképész. A gimnázium öregdiákja az első világháború éveinek 100. évfordulójára készítette elő gyűjteményének most látható darabjait, amelyet már tavaly is láthatott a nagyközönség a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.  A fotós egyúttal 40 évvel ezelőtt érettségijére is emlékezve ajánlotta föl egykori iskolájának a kiállítási anyag bemutatását.

A felvételek jól tükrözik a magyar katonák harctéri körülményeit, öltözetét és a – valószínűleg rövid –  szabadidejük hangulatát, amely alatt a bakák borozgatással, sakkpartival, vagy épp a katonakórház nővéreivel kvaterkázva próbálják feledni a hadszíntér borzalmait és honvágyukat.

A dokumentumok közt láthatók korabeli térképvázlatok is, amelyeket a királyi Románia kulturális minisztériuma bocsátott ki 1914-ben és 1915-ben(!) Nagy-Romániáról, amelynek nyugati határvonala a Tisza folyásáig terjed, átlépve egy Hodmezo-Vaşarheiu nevű városon.

Az iskolavezetés tavasszal gyűjtést hirdetett a tanárok és diákok családi archívumaiban lapuló százéves emlékekből. Ezek között található korabeli újságcikk egy kántortanító dédnagyapáról, megsárgult katonaigazolvány és egy 1915 M. típusú utászkard is Dr. Kádár Péter igazgató nagyapjának hagyatékából.

A kiállítás megnyitását követően Hegyi Endre rendhagyó történelemórán meséli el a nyolcadikos és tizenegyedikes diákoknak az anyaggyűjtés kapcsán fölhalmozott tapasztalatait, élményeit az egy évszázaddal ezelőtti Vásárhelyről.

A kiállítás a gimnázium aulájában hétköznap reggel 8 órától este 6 óráig díjtalanul megtekinthető az érdeklődőknek.

Forrás: Bethlen sajtószolgálat