Napirendi pontok:

1./Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2015. év I. negyedévi tevékenységéről

Előadó: címzetes főjegyző

2./ Községi civil szervezetek működéséről tájékoztató

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Gondozási Központ Intézményvezető

4./ Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

Központja Mártély község területén végzett tevékenységéről

Előadó: Bálint Gabriella főigazgató

5./ Tájékoztató Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

(elnapolva)

Előadó: Városi Rendőrkapitány

6./ Egyebek.