Napirendi pontok:

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása c. napirend elnapolás

Előadó: polgármester

2./ A 2014. évi belsőellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása c. napirend elnapolása

Előadó: belső ellenőrzési vezető

3./ Egyebek

Forrás:

Farkas Georgina

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal