A Mezőgzadasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a méhész-gazdálkodók figyelmét, hogy a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatására vonatkozó kifizetési kérelmüket 2015. április 7-éig nyújthatják be.

A méhész-gazdálkodók a méhcsaládok varroa atka elleni engedélyezett szerrel történő,szakszerű kezelésének költségeihez igényelhetnek támogatást az MVH-nál,mintegy 800 millió forint keretösszegig.

A támogatási jogosultság alapja a 2014. évi őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és 2014. november 15-éig a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma.

A kifizetési kérelem említett határidőre történő benyújtásának elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után!

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a 168/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján.