A hódmezővásárhelyi 62. lövészzászlóalj bázisán megalakított Zászlóalj Harccsoport (ZHCS) tovább folytatja a felkészülést az őszi NATO CREVAL¬* ellenőrzésre. A NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt zászlóalj szintű erők kiképzését az alapoktól kezdve kell felépíteni, amelynek egyik lépcsőfoka a szakcsoportos felkészülések végrehajtása.

A szakcsoportos felkészítés során a zászlóalj alegységeinél lévő katonákat a beosztásuk szerint vonták össze egy csoportba, ahol egy szakcsoport vezető irányítása alatt célirányos felkészítést hajtottak végre a beosztásukhoz rendszeresített eszközökre, fegyverekre. A lövészek szakcsoportos kiképzésének záró mozzanata az éleslövészet volt, ahol a géppuskások, mesterlövészek, RPG irányzók és a toronylövészek az eddig elsajátított ismereteikről adtak számot.

A lövészeten résztvevő közel 160 katona lőkészségének növelése, illetve annak szinten tartása érdekében a kezdő lőgyakorlatok után az egymásra épülő és egyre nehezebb lőgyakorlatok követték egymást.

A hódmezővásárhelyi laktanyában ezzel párhozamosan a gép- és harcjármű vezetők, illetve a híradó szakállomány felkészítése folyt. A szakcsoportos felkészülések befejezése után a következő kiképzési héttől a nem szervezetszerű felkészítéseket kezdi meg a 62. lövészzászlóalj.

 

*CREVAL (Combat Readiness Evalution of Land Headquarters and Units) kifejezés a NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt zászlóalj szintű, szárazföldi alegységek alkalmazási készenlétének felmérési és értékelési rendszerét jelenti.

 

Búz Csaba hadnagy