Az MVH felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy a kifizetési kérelmeket kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az ügyfél vagy a meghatalmazottja.

Fontos, hogy a kifizetési kérelmet nem elég elmenteni, azt a beadás gombra kattintva lehet ténylegesen benyújtani.

A kérelmekkel kapcsolatos további tudnivalókról az MVH honlapján megjelentetett 32/2015 (II. 25.) számú MVH közlemény ad bővebb tájékoztatást.

(Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)