Az első és legfontosabb dolog, hogy aki idén tervezi magánházának valamiféle korszerűsítését, felújítását Hódmezővásárhelyen, az mindenképpen forduljon a Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoporthoz, a Polgármesteri Hivatal földszint 8-as számú irodájában, és ott kérje az ügyintézők segítségét.

A magánszemélyek tulajdonában lévő családi házak energia megtakarítását eredményező beruházásokat (nyílászárócsere, hőszigetelés és fűtés korszerűsítése) támogat az önkormányzat. A támogatási összeg maximuma 400.000.-Ft, melynek visszafizetési határideje maximum 5 év (kamatmentes hitelként kínálják a lakosság számára). A pályázatok benyújtási határideje folyamatos a keret kimerüléséig. Tehát 20.000.000.- Ft összeghatárig tudnak összesen támogatást nyújtani, és a pályázatokat folyamatosan várják.

Ahhoz, hogy pályázatunk sikeres legyen (magyarul: kaphassunk pénzt a várostól a saját házunk felújítására), több feltételnek is meg kell felelnünk, melyek a következők:

 • a lakásingatlan, melyre a pályázatot benyújtják Hódmezővásárhely közigazgatási területén van, és nem többlakásos társasház része. Tehát: vásárhelyi MAGÁNHÁZak felújítására lehet támogatást igényelni!
 • a pályázó rendelkezik a beruházás 30%-ának megfelelő összegű önrésszel. Tehát: egy egyszerű példa: ha 100.000.-ért akarunk ablakot cserélni, akkor legalább 30.000.- Ft-ot nekünk kell állni ahhoz, hogy „beszálljon” a város a költségekbe!
 • a pályázó lakóhelye legalább 2 éve, vagy tartózkodási helye legalább 3 éve Hódmezővásárhely közigazgatási területéhez köthető. Azaz: a lakcímkártyánkon 2 éve Vásárhely van bejegyezve állandólakcímnek, vagy 3 éve ideiglenes tartózkodási helynek!
 • a pályázó és vele együttlakó házastársa, kiskorú gyermeke(i) vagy más személy egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelme nem haladhatja meg a minimálbér másfélszeresét (azaz: 157.500.-Ft). Magyarul: azt kell megnézni, hányan laknak bejelentetten a házban, azok közül kinek van keresete; a fizetések általában adózás után (amit tényleg kézhez kapunk) mekkora összegűek; ezeket összeadjuk, és egyszerűen elosztjuk annyi részre, ahányan bejelentetten lakunk a házban –> ha ez a szám magasabb 157.500.-nál, akkor nem fogunk kapni támogatást!
 • gyermekét egyedül nevelő munkanélküli, illetve egyéb segélyből/járadékból élő személy és nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének kétszeresét (57.000.-Ft) nem haladja meg. Egyszerűbben: ha egyedül neveljük a gyerekünket és/vagy gyerekeinket, de nincs munkánk, akkor a segély, járandóság (amit kézhez kapunk havonta) nem lehet több 57.000.-nél, mert más esetben nem kaphatunk támogatást a várostól! Továbbá, ha másmilyen segélyből, járadékból élünk (pl. rokkantsági járadék), az sem lehet több havonta 57.000.-nél! Valamint, ha nyugdíjasok vagyunk, akkor a havonta megkapott nyugdíjunk sem lehet magasabb 57.000.-Ft-nál!
 • a szükséges anyagi fedezeten és a szokásos életvitelt szolgáló javakon kívül 300.000.- Ft értéket meghaladó ingó vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Itt arról lehet szó, hogy ha van 3 lakás a nevünkön, és a nyarat a vitorlásunkon himbálózva töltjük a Balaton vizén, akkor bennünket nem fog támogatni az önkormányzat!

Azonban nagyon fontos, hogy minden esetben tájékozódjanak, mielőtt pályáznának, ugyanis „a szokásos életvitelt szolgáló javak” kissé ködös, jogi terminus, hogy mit takar ez pontosan, abban biztosan segítenek majd a Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoport munkatársai!

 • a pályázó vállalja, hogy a támogatás odaítélését követően, az önkormányzat javára szólóan, a pályázatban megjelölt ingatlan vonatkozásában – a törlesztés időtartama idejére – elidegenítési jelzálog terhelési tilalom kerüljön az ingatlanra bejegyzésre. Vagyis: ha sikeres a pályázat, akkor a pénzéért cserébe az önkormányzat azt várja el, hogy ameddig nincs visszafizetve a kölcsönkapott összeg, addig az ingatlan tulajdonosa nem ruházhatja másra a tulajdonjogát, az ingatlant nem lehet szabadon megterhelni, vagyis bármely hitelügyletben biztosítékul felajánlani! Vigyázat, fontos!
 • a pályázathoz csatolni kell – építési engedélyhez nem kötött munkánál – a költségvetést
 • építési engedélyhez kötött munkánál csatolni kell a pályázathoz a költségvetést és az építési engedély másolatát
 • a pályázathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának és lakcímét igazoló hatósági igazolványnak a másolatát (személyi, lakcímkártya)
 • a pályázathoz csatolni kell az önerő igazolására szóló dokumentumot. Ehhez is kérjenek segítséget a Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoport munkatársaitól!
 • a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolást (munkáltató adja ki)

A pályázat odaítélését megelőzően a Polgármesteri Hivatal munkatársai a pályázatban közölt adatokat környezettanulmány formájában ellenőrzik. A jövedelmi és vagyoni határoktól a Közgyűlés méltányosságból eltérhet.

A pályázati feltételekkel kapcsolatos bővebb információkat, valamint a pályázati nyomtatványt megtalálják a www.hodmezovasarhely.hu oldalon, valamint a cikk végén is elérhetik.

Személyes, bővebb tájékoztatás céljából keressék a Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoport munkatársait, a Polgármesteri Hivatal földszint 8-as számú irodájában.

A pályázati adatlapot letöltheti INNEN!

G.