A felszólalásokat Puskás Jenő, a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. ügyvezetője kezdte meg, aki a településsel kapcsolatos hulladék-gazdálkodással kapcsolatban tartott beszámolót. A lakossági fórumon elmondta, hogy új szolgáltatóként jelentek meg a területen, és az átállás nem volt zökkenőmentes, hiszen az orosházi cég leváltására hirtelen került sor. Az esetleges további félreértések elkerülése végett azonban szívesen nyújt a cég információs vonalán tájékoztatást, illetve ebben a helyi önkormányzat is segít. Lakossági kérdésként felmerült, hogy az új szemétszállító cég elfogadja-e a megmaradt régi zsákokat. Szél István polgármester biztosította a lakosokat arról, hogy a régi szemeteszsákokat az önkormányzaton kicserélik újakra.

A polgármester szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatójában részletesen kitért a projekt minden fázisára. A beruházásnak 2015. december 31-ig kell megvalósulnia, de ebben már benne van a próbaüzemmód is. Magának a kivitelezésnek október 31-ig kell lezárulnia. Hangsúlyozta, hogy azok, akik nem csatlakoznak be a szennyvízelvezető rendszerbe, talajterhelési díjat kell fizetniük. Ahhoz, hogy minél kevesebb bosszússággal járjanak a csatornázási munkálatok, rendszeresen fórumokat fog szervezni a székkutasi önkormányzat, hogy a felmerülő gondok megbeszélésének nyílt terepet biztosítson, illetve hogy a lakosok tájékoztatását még hatékonyabbá tegyék. A mintegy 13 kimométernyi csatornarendszernek jelenlegi fázisában a házi bekötések zajlanak. A munkálatok már megkezdődtek, illetve a héten megkezdődnek az Arany János, Kölcsey, Temesváry, Ady, Mórizs Zsigmond,Murgács Kálmán, Petőfi, Szabadság, Hidi Mihály, Mester, valamint a Gregus utcákban. Egy Arany János utcai lakos – akinél a munkálatok már befejeződtek – beszámolt jó tapasztalatairól: a munkások készségesek, figyelembe veszik a lakók igényeit, így a csatornázási munkálatok nem sokban zavarták a mindennapokat. Egy székkutasi lakos az iránt érdeklődött, közelebb lehetne-e hozni a tisztítóakna bekötését 60 cm-rel. Szél István azonban megfogalmazta abbéli aggodalmát, hogy ez ellenkezne az uniós előírásokkal, amit a jelenlévő szakemberek is megerősítettek. Az Arany János u. 4. száma alatt megnyílt a projekttel kapcsolatos tájékoztatásért felelős iroda, ahol 8 és 14 óra között személyesen is lehet kérdezni.

Szél István polgármester beszámolt a településen lezárult, folymatban lévő, illetve jövőbeni beruházásokról, fejlesztésekről. A községben megújult a Falumúzeum, a Művelődési Ház – amelynek korszerűsítése a továbbiakban is folytatódni fog -, illetve a főtér, de további fásítások, zöldítések várhatóak. A jövő évben felújításra kerül a könyvtár és a sportcentrum is, ez utóbbit – többek között – egy műfüves pályával is ellátják. Folyamatosan épül a kerékpárút és a 47-es út: az aszfaltmarások és az alapozás számos helyen megtörtént már. A csatornázási munkák befejeztével a belvízelvezetés problémáját is tervezi az önkormányzat megoldani, valamint a járdaépítési program is ezután fog folytatódni. Folyamatban van az ivóvíz-javító program, valamint a kamerarendszer további bővülése várható. Fejlesztésre vár még az alap infrastruktúra, az iskola tetőszerkezete, a közvilágítás is.

– Az idei év a megpróbáltatások éve lesz, a rengeteg építkezés, fejlesztés sok bosszúságot okozhat a számunkra. Sok türelmet kérek, szóljanak időben, ha probléma adódik. Ezt az évet próbáljuk meg nyugodtan átvészelni – intézte kérését Szél István polgármester a lakosok felé.

Több lakossági hozzászólás is érkezett azzal kapcsolatban, hogy mentesülnek a kommunális adó befizetése alól azok a székkutasi lakosok, akik rendszeresen adnak vért, vagyis legalább évente két alkalommal. A polgármester és képviselőtársa, Dr. Bakos Attila hangsúlyozták a kezdeményezés egyedülállóságát, illetve pozitív hatásait az egészséges életódra nevelésben. A háziorvos kiemelte, azoknak is érdeke ez a rendelkezés, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt elesnek ettől a támogató gesztustól, hiszen pont az idősek és a krónikus betegségben szenvedők megsegítése indokolja leginkább a minél több véradót.

Égető Réka