Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett pályázat célja a bíróság történelmi emlékeinek megőrzése a bírósági szervezet és az állampolgárok számára, továbbá a bírósági hagyományok ápolása megőrzése, illetve azok bemutatása.A Szegedi Törvényszék a 2014. évben két célt tűzött ki maga elé, amelyeket az Országos Bírósági Hivatal megvalósításra érdemesnek talált és amelynek eredményeit ünnepélyes keretek között avatták fel, illetve mutatták be 2015. március 12. napján.

A megvalósult Dicsőségfal keretében a Szegedi Törvényszék dolgozóinak egyéni és csoportos, tudományos, sport és szakmai eredményeit megtestesítő okleveleket és tárgyi nyeremények kerültek megfelelő környezetben méltó helyszínnel minden bírósági dolgozó és bíróságra látogató számára hozzáférhető módon bemutatásra.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a törvényszék elnöke a Dicsőségfal avatásakor kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a bíróságon dolgozók megismerjék egymás eredményeit, osztozzanak a kollégák egyéni és csoportos elismerésében, hiszen ezen folyamatnak kiemelten fontos szerepe van a bírósági közösségek építésében és formálásában is.

A pályázat másik megvalósuló fejlesztése volt a Szegedi Törvényszék történetét feltáró kutatások megkezdése és a kutatási eredmények megfelelő formában történő megjelentetése.

Mint azt a törvényszék elnöke kiemelte, a pályázatot megelőzően a Szegedi Törvényszék történeti előzményeivel kapcsolatosan rendkívül szerény információk álltak rendelkezésre. A most megvalósuló kutatómunka minden eddigi törekvésen túlmutató eredményeket hozott. A pályázat keretében a Szegedi Törvényszék együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszékével, amelynek keretében három PhD. hallgató levéltári kutatásai és gyűjtőmunkája került egy kötegbe összeszerkesztésre. Mint ahogy azt Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, a kötet szerkesztője elmondta, a kötet mindenképpen egy történeti kutatás első állomásának tekinthető, amelynek módszertanát illetően a jelenleg nagy mennyiségben rendelkezésre álló, mégis kevéssé rendszerezett levéltári anyagok kerülhettek megjelenítésre. A most megjelent kiadvány a Szegedi Törvényszék épületeinek történetét dolgozza fel azzal a nem titkolt céllal, hogy nem csak olvasmányos, de mindenképpen esztétikai megjelenésében is reprezentatív kiavány készítése volt a cél. Ennek érdekében pedig számos fénykép, portré és tervrajz is beillesztésre került.

A kiadvány bemutatóját követően dr. Tárkány-Szűcs Babett bejelentette, hogy a Szegedi Törvényszék nagyon örömmel és köszönettel fogadta az Országos Bírósági Hivatl által meghiredetett pályázati lehetőséget és a trövényszék a 2015. évben is indulni kíván a meghirdetett „Bírósági történelem és hagyományápolás” elnevezésű pályázaton, amelynek keretében – a pályázat kedvező elbírálása esetén – folytatni kívánják a Szegedi Törvényszék történetét megjelenítő kiadványok elkészítését: az épülettörténeti eredmények teljes körű feltárását követően egy következő kötetben a bíróságon dolgozó bírák életpályáját bemutató kiadványt, míg egy harmadik kötetben a Szegedi Törvényszék, illetőleg annak jogelődei munkásságát feldolgozó érdekesebb pertörténeti kiadvány megjelentetését tervezik.

A megvalósult eredményekhez az Országos Bírósági Hivatal „Bírósági történelem és hagyományápolás” elnevezésű pályázat keretében 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, amelyhez a Szegedi Törvényszék további 30%-os önrésszel járult hozzá.

Forrás: Szegedi Törvényszéki sajtó