Február 26-án, Hódmezővásárhely képviselő-testülete megalkotta a város új szociális rendeletét. „A cél egy igazságos, a méltányosságot kihasználó, elsősorban konszenzuson és átláthatóságon alapuló rendelet létrehozása volt, amelyre ezentúl nagyobb rálátása lesz a testületnek”– mondta dr. Kószó Péter, hozzátéve: ez azért fontos, mert annak tagjai képviselik a város különböző részeit, melyeknek a szociális rászorultsági alapon való összehasonlításában nagy szórás mutatható ki. Vannak olyan élethelyzetek, jövedelmi viszonyoktól függetlenül, amikor a gyorsaság számít a támogatás megítélésénél.

A szociális rendelet a vásárhelyi szociális védőhálójának csak egy részét képezi, ahhoz szervesen illeszkedik a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének Hódmezővásárhelyi Csoportja, a Mozgáskorlátozottak Hódmezővásárhelyi Csoportja, a különböző karitatív szervezetek és az egyház szociális intézményei is. Ezen intézményekkel a város jó kapcsolatot ápol, és jól együtt tud működni.

„A városi közösség  nemcsak a törvények, jogszabályok által meghatározottakat biztosítja, hanem egy széles társadalmi összefogással, a vállalkozókat, egyesületeket, magányszemélyeket mindig kiemelten kezelte, amelynek Hódmezővásárhely vonatkozásában  évszázados hagyományai vannak” – fogalmazott Bálint Gabriella. Ami eddig zömében államilag támogatott volt, az a járási hivatalokhoz kerül. Az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy milyen támogatásokat biztosítanak. 2015. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Az önkormányzat rendkívüli települési támogatás formájában nyújt a továbbiakban segítséget. A támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában biztosítható –  például térítésmentes ebéd, Erzsébet-utalvány –  formájában igyekeznek támogatást, nem pedig segélyt nyújtani a rászorulóknak. Pénzbeli ellátás formájában is megállapítható, adható havi rendszerességgel, illetve kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.


A rendkívüli települési támogatásért bármilyen problémájával az önkormányzathoz fordulhat – a korábbinál szélesebb körben. A kérelem a polgármesterhez címezve postai úton, vagy ügyfélszolgálati időben, szóban vagy írásban nyújtható be a hivatal ügyfélszolgálati helyiségében, valamint a népjóléti csoportnál. Az előkészített kérelmekről a közgyűlés, zárt ülésen dönt – a támogatás mértékéről, formájáról. Amennyiben az elbírálás nem tűr halasztást a soron következő közgyűlésig, a kérelemről a polgármester dönt, erről a közgyűlést a következő ülésén tájékoztatja.

Nem állapítható meg települési támogatás például abban az esetben, ha valakinek lejárt helyi adója, illetve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várossal szemben fennálló tartozása van. Azok sem kaphatnak támogatást, akik nem betartják a közösségi együttélés szabályait, vagy a rászoruló család gyermeke rendszeresen nem jár iskolába.


A forrást a helyi, magánszemélyek építményadója – évi 270 millió forint biztosítja. Ez a város évi adóbevételének – 3,2 milliárd forint – töredékét jelenti. Tavaly 213 millió forintot fordított az önkormányzat szociális segélyekre, 2745-en kaptak. Az átláthatóság érdekében az adófizetők minden év február 28-áig értesítést kapnak a kifizetett települési támogatás összegéről – tájékoztatott Antal István.

Rozgonyi Ádám