A bizottsági ülésen meghatározták, mire fordítja az idei évre előirányzott összeget. Hajnal Gábor polgármester beszámolt arról, hogy szerkezetátalakítást terveznek, hogy gazdaságosabban működjön a település. Előkészítés alatt áll a szociális ellátási formák szabályozásról szóló rendelet, amelynek kapcsán kénytelenek voltak szűkíteni az igénylők körét. – Zajlik a közösségi együttélés alapvető szabályait és annak megszegéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása – mondta el Hajnal Gábor polgármester -, ezzel egy régi vágyálmom teljesül. Reméli, így hatékonyabbá tudják tenni a közterületek rendben tartását. Ennek betartása érdekében szankciót terveznek bevezetni 5-150 ezer forintos összegben.

A kormány által jóváhagyott 120 millió forintból a képviselőtestület döntése alapján a földeáki iskola felújítását tervezik, illetve ugyanennek az épületnek a bővítése is szerepel a tervek között.

Továbbá napirenden van a temetkezési költség megállapítása, illetve a köztemetés limitjének meghatározása. Az eddig vállalkozó gondozta temetőkertek ellátását az önkormányzat vállalja magára.

Márciusban rendezik meg a II. Földeák-Hagymatikum tájokozódási futóverseny, amelyet az önkormányzat 100 000 forinttal támogat, akárcsak a település másik két futóversenyét.

Mintegy 100 főt foglalkoztatnak Földeákon közmunkaprogram keretében a közel jövőben. Három területen valósul ez meg.  Egyrészt a belvízelvezető rendszerek tisztítását, karbantartását érinti. Másrészt beindítanak egy mezőgazdasági programot, amelynek kettős célja van: az itt dolgozókat megtanítani arra, hogyan lehet a földterületet hasznosítani, illetve hogy az óvodakonyhára biztosítsák az alapanyagot. A közmunkaprogram harmadik elemeként pedig sajátos termelésű termékek előállítását – térkő, illetve asztalos műhelyben készített buszmegálló elemek, hirdetőtáblák – tervezi az önkormányzat.

Égető Réka