Dr. Horváth József, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja elmondta, hogy a nyílt napja célja az, hogy minél több felsőoktatással kapcsolatos információval lássák el az érdeklődőket, segítséget nyújtsanak számukra a megfelelő szak kiválasztásában. A Kar az elmúlt években komoly fejlődéseken és változásokon ment keresztül, amely több területen is tetten érhető. A képzési kínálatot folyamatosan frissítik, aktualizálják a mindenkori igényeknek megfelelően. Az intézményben megkezdődött a duális típusú, gyakorlatorientált programokra való felkészülés: gyakorlatban használható tudást kívánnak átadni.

A Kar konzultációkat folytat a térség gazdasági szereplőivel, és a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamarával is. A felsőoktatási intézmény a nemzetköziség jegyében angol nyelvű mezőgazdasági mérnök szakot is indít, amelyre a világ minden részéből jelentkeznek hallgatók. Dél-Amerikából, Afrikából és az ázsiai földrészről is érdeklődnek a vásárhelyi Mezőgazdasági Kar képzései iránt.

”Ha alaposan mérlegelnek, és úgy döntenek, hogy a SZTE -MGK karát választják, akkor egy nagyon jó döntést hoznak” – fogalmazott a Kar dékánja, hozzátéve: Vásárhely egy mezőgazdasági központtá alakulhat, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szegedről Vásárhelyre fog költözni. Dr. Horváth József végezetül eredményes tájékozódást kívánt, és azt, hogy a felvételizők kérdésikre megfelelő válaszokat kapjanak. A Kar február 15-ig készséggel áll rendelkezésére az érdeklődőknek.

Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes az intézmény képzéseit mutatta be, és azok követelményeit. A mezőgazdasági és vadgazda mérnöki szakon Bsc szintű képzés folyik nappali és levelező tagozaton. Lehetőség van továbbá állattenyésztő mérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök és mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzésében való továbbtanulásra. A Karon kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás mezőgazdasági vállalkozásokkal, vadásztársaságokkal és tangazdaságokkal együttműködve. A hallgatók hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányokat is folytathatnak többek között angol, francia, holland, norvég és észt táregyetemeken. A Kar valamennyi nappali tagozatos diákjának kollégiumi elhelyezést biztosít.

Tripon János mezőgazdasági mérnök szeretne lenni. Híportálunknak elmondta, hogy Szarvason, a Szent István Egyetem nyílt napján is részt vett. János több ismerőse is a vásárhelyi Mezőgazdasági Karra járt, akik szerint jó a közösség, amelybe gyorsan be lehet illeszkedni, és a diplomszerzés után az elhelyezkedés is egyszerű. Szilágyi József elmondta, hogy választásában szerepet játszott az is, hogy az intézmény közel van a lakóhelyéhez, és megtetszett neki a vásárhelyi környezet is.

Baranyi Anita a mezőgazdasági mérnök szak hallgatója. Megtudtuk, hogy háztáji gazdaságuk van, földet művelnek, így ez az agrárágazat nagyban meghatározza érdeklődését. „Teljes mértékben meg vagyok elégedve a tanulmányaimmal, és az itt kapott oktatással. Megfelelő lehetőséget adnak arra, hogy fejlődjünk és többlettudásra is szert tegyünk” – mondta el a promenad.hu-nak.

Rozgonyi Ádám