A bejelentést követően a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény alapján a megyei kormányhivatal meghozta döntését a szakképzésben részt vevő tanulók elhelyezéséről. A megszűnő intézményben oktatott szakmák mindegyikét lehet folytatni a kijelölt, vagy az ajánlott iskolákban.

Csongrád megye kormánymegbízottja, dr. Juhász Tünde ma rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: az intézményfenntartó alapítvány kuratóriuma 2015. január 19-én hozott döntést arról, hogy 2015. január 20. napjával megszünteti a fenntartásában működő Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskolát. Ezt az alapítvány képviselője a mai napon írásban is bejelentette a kormányhivatal oktatási főosztályán. A döntés az idei tanévben összesen 740 fő tanulót (megyei bontásban: Csongrád megyében 586 fő, Bács-Kiskun megyében 134 fő, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 20 fő), illetve – a 2015. január 16-ai állapot szerint – 5 teljes munkaidejű és 38 részmunkaidős pedagógust, 65 fő óraadót, és 1 fő iskolatitkárt érint.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint egy megszűnő nevelési-oktatási intézmény esetén – az intézménynek a nyilvántartásból való törlésével egyidejűleg – a kormányhivatal feladata azon intézmény kijelölése, mely a megszűnttel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók felvételét nem tagadhatja meg. – közölte a kormánymegbízott. „Az Esély a Hátrányos Helyzetűeknek Közhasznú Alapítvány, mint fenntartó részéről érkezett tájékoztatás alapján Hivatalunk haladéktalanul eleget tett törvényi kötelezettségének, hiszen már előzetesen feltérképezte a megszűnőével azonos képzési profillal rendelkező iskolákat, képzési helyeket” – emlékeztetett dr. Juhász Tünde, majd részletesen ismertette azokat az állami és nem állami fenntartású intézményeket, amelyek megyei bontásban, és meghatározott létszámok szerint, készek fogadni a SZEFI diákjait. Hangsúlyozta azt is: a kijelölt és ajánlott intézményekben mindenkinek lehetősége van arra, hogy a megkezdett képzést folytatni tudja. A kijelölt állami iskolák nem tagadhatják meg a hozzájuk jelentkező tanulók felvételét, ugyanakkor minden diák szabadon dönthet arról, hogy a szabad iskolaválasztás jogával élve más állami vagy nem állami fenntartású intézménybe jelentkezik át.”

Forrás: Varga Márta, sajtóreferens