08.07: Véget ért az ülés.

08:06:3 millió forintban kell magállapítani a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. törzstőkéjét. Azonban a Kft.-nek csak 500 ezer forint ez az összeg, ezért ezt meg kell emelni az önkormányzatnak.

08:04: Január 18-án adják át a Bessenyei-díjat, nem a Magyar Kultúra Napján, január 22-én, díszközgyűlésen – döntött a testület a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjról szóló rendelet módosításával kapcsolatban.

08:02: Almási István polgármester megnyitotta az ülést. Az összes képviselő jelen van, így a grémium határozatképes. 2 nyílt és egy zárt napirendi pontot tárgyalnak.