A pályázaton Bordányban, vagy Bordány 25 kilométeres körzetében állandó lakhellyel rendelkező kreatív, lelkes fiatalok (15-35 év között) egyénileg vagy csoportosan (de ötletenként maximum 3 fő) vehetnek részt olyan a nagyközség életét meghatározó ötletek, kezdeményezések bemutatásával, amelyet a pályázó az Alapítvány és a projektbe bekapcsolódó együttműködők támogatása mellett meg is tud valósítani.

Kiemelt területek:

– a mezőgazdasággal, kiemelten a termeléssel, értékesítéssel, marketinggel kapcsolatos

projektek

– az ifjúsággal, kiemelten a 12-25 év közötti fiatalok a falu életében való aktív részvételnek

ösztönzését segítő projektek

– a helyi turizmussal kapcsolatos, kiemelten a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely

kihasználtságát növelő projektek

– a településfejlesztéssel, kiemelten a közintézmények korszerűsítésével és a közterületek

fejlesztésével, egységes települési arculat kialakításával kapcsolatos projektek.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.bordany.hu weboldalon, vagy a „Bordány – a Homokhátság szíve” facebook oldalon.

Forrás:

Kiss-Patik Péter

alpolgármester