Pályafutása során dolgozott, a Római Katolikus Népiskolában, a külterületi Szentkirályi Iskolában, Hódmezővásárhelyi Szent Domonkos rendi Népiskolában, a Csicsatéri Iskolában, a Kútvölgyparti Iskolában, a Szent István utcai Általános Iskolában, a Petőfi utcai Általános Iskolában, valamint Nádor utcai (Kiss Lajos) Általános Iskolában is. Alsó és felső tagozatban is tanított, majd napközis csoportot is vezetett. 1965. augusztusától, mint igazgató helyettes látta el feladatát. 1980-ban vonult nyugdíjba.

Rozgonyi Ádám