Valamennyi polgárőr a rendelkezésre álló lehetőségeinek maximális mértékű kihasználásával eleget tett az önként vállalt társadalmi elkötelezettségének. A beküldött statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a megye polgárőr társadalma alapvetően megfelelt a Belügyminiszter úr által felkért „Egy kicsit többet, egy kicsit jobban” elvárásoknak. Az óraszámok és az intézkedésszámok emelkedést tükröznek.

Példaértékű, hogy az államhatár mellett található települések polgárőrei – az „általános” feladatokon túlmenően – emberfeletti erőfeszítéseket tettek és tesznek most is a migráció – lakosság számára megnyugtató módon történő – kezelése érdekében.

Tisztelt Polgárőr Társak!

Kérem, engedjék meg, hogy ezen a fórumon keresztül is megköszönjem Önöknek a 2014. évben, lakosság szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenységüket, nemes tettüket! Tették mindezt önzetlenül az embertársaik biztonság érzetének növelése érdekében!

Újév alkalmából minden polgárőrnek a jövőben jó erőt és egyészséget, boldog családi hátteret, sikerekben gazdag Új Évet, további munkájukhoz pedig elhivatottságot kívánok!

Kiemelkedő tisztelettel:

Batiz István

Elnök