A pénzmosás elleni törvényt 2013. július 1-jén módosították. Ennek értelmében a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozniuk kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni.

A nyilatkozat elmulasztása esetén a számlatulajdonosok elvesztik rendelkezési jogukat a számla felett, amíg a nyilatkozatukat nem rögzíti a bank.

December 11-én a hitelintézetek adatai szerint még számos – becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet volt, amely nem tette meg a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.

A nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.

(Forrás: mti.hu)