Miklós Péter 1980-ban született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban végezte, majd a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanult teológiát, ahol 2002-ben vehette át hittanári diplomáját. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004 nyarán szerzett történelem szakos bölcsész és középiskolai tanári oklevelet. 2012 óta a történettudományok doktora. Az elmúlt évtizedben a Móra Ferenc Múzeum tudományos munkatársaként, a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. vezetőjeként dolgozott; jelenleg a szegedi egyetemen oktat, valamint a Kodolányi János Főiskola címzetes docense. A püspöki székhelyen működő egyháztörténeti kutatócsoport tagja. Kutatási területe a magyar katolicizmus 19–20. századi története, a koalíciós évek párttörténete és politikai élete, valamint Szeged és a dél-alföldi települések hely-, művelődés- és társadalomtörténete. Több mint féltucatnyi könyv, másfél száz publikáció szerzője és tudományos konferenciák rendszeres előadója. Történészi hivatása egyben hobbija is, sokat olvas, és fontosnak tartja, hogy a múltat és a keresztény-nemzeti értékrend alapjait ismeretterjesztő előadások, cikkek segítségével tárja a nyilvánosság elé. Nős, felesége tanár, két gyermek édesapja.

Miklós Péter az Emlékpont megnyitása óta rendszeresen tartott előadásokat és vett részt tudományos konferenciákon a közgyűjteményben. Legfontosabb céljának a hódmezővásárhelyi intézmény országos tudományos diskurzusba történő beemelését nevezte meg. Vezetésével az Emlékpont önálló kutatási témák szerint dolgozza fel a jövőben a 20. század második felének helyi történetét, valamint konferenciákat szerveznek, melyek eredményeit rendszeres és alkalmi kiadványokban kívánja megjelentetni.

Forrás és fotó:

Elek András

sajtóreferens