November 20-án délután megalakult Baks Község Képviselő-testülete. Mint azt korábban megírtuk, a megismételt önkormányzati választás személyi változással nem járt a rendes választáshoz képest, így az immár kétszeresen is megválasztott képviselők eskütételének immár nem volt semmi akadálya.

A felújított Faluházban a falu nyilvánossága előtt megtartott alakuló ülésen Búza Zsolt polgármester ismertette a megismételt választás okait, az elmúlt négy év alatti négy választás tapasztalatait, és reményét fejezte ki, hogy az eddig ellenzék a későbbiekben a falu érdekeit szem előtt tartva végzi majd munkáját.

Az ülésen az eskütételeket követően megválasztásra kerültek az alpolgármesterek, valamint a bizottságok is.

A fentiek alapján a következő öt esztendőben Búza Zsolt polgármester mellett Lépné Soós Anita alpolgármester és Dobos Péter dolgozik majd külsős alpolgármesterként, míg a képviselő-testületet Dr. Orosz Éva, Kecskeméti Józsefné, valamint Csépe István, Mihályné Tóth Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő alkotják.

A képviselő-testület két bizottság létrehozásáról döntött. A Szociális Bizottság elnöke Kecskeméti Józsefné, tagjai Dr. Orosz Éva és Csépe István képviselők, valamint Kovács Gábor és Somogyiné Utasy Ibolya külsős tagok.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Dr. Orosz Éva, tagjai: Kecskeméti Józsefné képviselő és Czimberné Maszlag Anikó külsős tag.

Forrás és fotók: kistelekjaras.hu