A társadalomra veszélyes magatartások nem azonos módon sértik, illetve veszélyeztetik a közösséget vagy annak tagjait. Ebből adódóan a jogalkotó a védendő jogi tárgyak között azokat súlyozva mindig sorrendiséget állít fel, majd ennek megfelelően az érintett közös társadalmi értékek védelméhez megfelelő, de egyben eltérő jogi eszközöket biztosít.

A Szegedi Törvényszék eddig is kiemelt céljaként kezeli az időszerű és magas színvonalú döntéshozatali munkát, amely nem csak a peres ügycsoportokban, de a perenkívüli ügyek intézésénél megfogalmazott elvárás a dolgozókkal szemben.

Mint azt a mellékelt diagram is mutatja 2012 óta a szabálysértési ügyek számának robbanásszerű növekedése figyelhető meg, hiszen 2014. év első felében már az érkezések száma majdnem elérte a 2013-as teljes ügyérkezés számát.

A megnövekedett ügyérkezés mellett továbbra is kiemelten fontosnak tartja a törvényszék az egységes és időszerű ügyintézést, valamint a megyén belül az egységes joggyakorlat kialakítását. Ennek érdekében Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a törvényszék elnöke Szabálysértési Munkacsoportot állított fel amely 2014 első félévében vizsgálta a szabálysértési ügyérkezést. Mint az a mellékelt diagrammon is látható, hogy a Szegedi Járásbíróságon kimagasló az ügyérkezés Szeged az egy főre jutó átlagos ügyszám 2130, míg a nem szegedi járásbíróságokon ezen érték töredéke. Megállapították továbbá, hogy 2014. évben Csongrád megye területén a szabálysértési átváltoztatással érintett ügyek 11%-ában kellett csak tárgyalást tartani, mígy a fennmaradó 89%-ban tárgyaláson kívül határoztak a bírósági titkárok.

A szabálysértési csoport felállítására irányuló döntést megelőzte továbbá a Szegedi Törvényszék „Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken” ÁROP-1.2-18/A. – 2013-2013-0045. számú projekt keretében a minőségirányítás beavatkozási területen elvégzett CAF modellen alapuló szervezeti önértékelés, amelynek eredményein alapuló intézkedési program 3. pontja tartalmazza a szabálysértési elzárásra átváltoztatás iránti ügyek Szegedi Járásbíróságra központosítását.

Az egyes járásbíróságokon megfigyelhető, eltérő munkateher megszüntetése és az egységes joggyakorlat biztosítása, az ügyek gyorsabb intézése érdekében a Szegedi Törvényszék Elnöke a 2012. évi II. törvény. 42/A. §-ában meghatározott lehetőséggel élve, a meg nem fizetett pénz- és helyszíni bírság, vagy az el nem végzett közérdekű munka szabálysértési elzárásra átváltoztatása iránti, valamint az ezen ügyeket érintő perújítási eljárások lefolytatására 2014. november 1. napjától Szegedi Járásbíróságot jelölte ki, ahol szintén ezen naptól önálló Szabálysértési Csoport kerül felállításra.

Mint Dr. Tárkány-Szűcs Babett elmondta, az önálló Szabálysértési Csoport felállítása biztosítja a megyén belül az egységes joggyakorlat kialakítását, a szabálysértési ügyek intézésének Szegedre történő összpontosítása pedig biztosítja a munkaerő hatékony elosztását ezáltal is gyorsítva az ügyintézést. Mindezen fejlesztések javíthatják a szabálysértési ügyszakban az időszerűségi mutatókat amelynek célja az állampolgárok bíróságokba vetett bizalmának növelése.

Forrás: Szegedi Törvényszék