Az Emlékpont udvarán összegyűlteket köszöntve dr. Nagy Imre, a Tornyai János Múzeum igazgatója elmondta: a kiállítóhely galériájának létrehozása óta ki-ki tekintget az intézmény az  1945 és 0990 által határolt időszakból, sőt nemcsak történelmi, hanem a történelemhez kapcsolódó képzőművészeti tárlatokat is megrendeztek. A most megnyitott, a magyar légtérben vívott háborúk tárgyi emlékeit és dokumentumait bemutatva.

Az ellenséget legyőzni csak szárazföldön lehet, azonban a győzelemhez elengedhetetlen a légi érő – jelentette ki dr. Ravasz István alezredes. A Hadtörténeti Múzeum és intézet kiemelt főtisztje kifejtette: a háborúk során a légierő feladata a hátországban működő ipar és infrastruktúra meggyengítése, megsemmisítése, hogy ne tudják segíteni harcoló csapataikat.

A világháborúból kilépni szándékozott Magyarország légierejének parancsa volt arra, hogy az angolszász repülőkkel ne bocsátkozzanak légi harcba, és kizárólag önvédelemből lőjenek rájuk, és a szövetségesek sem tekinteték sokáig igazi ellenségnek Magyarországot, a bombázások főleg a német területeket érintették. Emiatt több német hadiüzemet telepítettek hazánkba, így megnőtt az ide irányuló szövetséges légitámadások száma is.

A légicsapások során a bombázók, az őket biztosító vadászgépek és a hazai légierő vívtak harcot, amely során több repülőgép zuhant a hazai területre. Dr. Ravasz István a megnyitó végén kitért a magyar ember leleményességére – amelyre a kiállítás több tárgya is bizonyítékot szolgáltat -, amellyel a lezuhant gépek roncsait hasznosították, azokkal erősítve meg az udvari szívablakos árnyékszék ajtaját, vagy épp szecskavágót és üstházat fabrikáltak a lezuhant gépmadarak alkatrészeiből.

A megnyitóra az Emlékpontba érkeztek II. Világháborús Amerikai Katonai-Polgári Rövidfilmkészítő Egyesület hagyományőrzői, akiknek felszereléseit a kiállított anyaggal együtt nagy érdeklődéssel szemlélték a kiállítás látogatói. A tárlat jövő év március végéig lesz látható az Emlékpontban.

Arnay