A főkapitány és kíséretének  ünnepélyes bevonulása után először katolikus szentmise volt. Ezt egy rövid református istentisztelet követte. Ezt követően vitéz Molnár Gazsó János főkapitány ünnepi beszéde következett. Beszéde elején köszöntötte a bajor és osztrák tartalékosokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az eseményt.

Beszédében bőven foglalkozott a 100 évvel ezelőtt kitört első világháborúval. Tisztelettel méltatta azokat a magyar katonákat, tiszthelyetteseket és tiszteket, akik életüket áldozták a hazáért. Beszélt az 1918-19-es eseményekről is, amelyek az országot rendkívül nehéz helyzetbe juttatták. Örömmel említette meg, hogy megalakult a Vitézi Rend katasztrófavédelmi százada, akik adott esetben segítséget nyújthatnak veszélyhelyzetekben. Örömmel számolt be arról is, hogy tavaly a Vitézi Rend rengeteg ruhát, élelmiszert osztott szét a rászorulók között. Azt is megemlítette, hogy a Vitézi Rend tagjai közül nagyon sokan részt vettek az árvíz elleni védekezésben. Ezek után került sor a kitüntetések átadására. A Csongrád megyei törzskapitányság 3 embere kapott kitüntetést. Vitéz  Lendvai Sándor címzetes hadnagy úr bronz érdemérmet, vitéz Lőcsei Dezső bronz érdemérmet, vitéz Pintér István törzskapitány arany érdemérmet kapott. Ezután a posztumusz vitézek avatása következett. Ez mindig hátborzongató esemény, mert a név elhangzása után mindenki azt mondja, hogy jelen, ezzel is jelképezve azt, hogy lélekben velünk vannak.

Ezután következett a vitéz avatás. Ezt követően Tolcsvai Béla énekes, zeneszerző mondott köszönetet a felavatottak nevében. Az ünnepség a Himnusz, a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével zárult.

Forrás és fotó:

Vitéz Pintér István