Munkavállalás céljából az Unió tagállamaiba távozó magyar állampolgárok gyakran felmerülő kérdése, hogy milyen intézkedést kell megtenniük az elutazásuk előtt a biztosításukkal kapcsolatban.

A külföldi foglalkoztatás kapcsán az Unióban dolgozó magánszemély társadalombiztosítási jogállásának megítélésével, biztosításával kapcsolatban a következőkre hívjuk fel a figyelmet.

A nemzetközi egyezmények szabályai elsőbbséget élveznek a hazai belső joggal szemben, ezért a biztosítási kötelezettség elbírálása főszabály szerint az egyezményekben rögzítettek alapján történik. A rendező elv az, hogy egy személy kizárólag egy tagállamban lehet biztosított, ezért a külföldön dolgozó magyarok fő szabály szerint a munkavégzési helyük szerinti tagállamban szereznek jogosultságot egészségügyi ellátásra. Ebben az esetben a magyar járulékfizetési kötelezettség nem terjed ki rájuk és önkéntes teljesítésre sincs lehetőségük.

A külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül jelzéssel kell élnie az Országos Egészségbiztosító Pénztár felé. A bejelentési kötelezettség teljesíthető elektronikusan, ügyfélkapun keresztül, illetve személyesen az Egészségpénztár területi szerveinél. Erről bővebb tájékoztatás a www.oep.hu honlapon vagy a Kormányhivatal Egészségpénztári Szakigazgatási Szervénél kérhető. Amennyiben a magánszemély a külföldi munkavállalást megelőzően bejelentkezett az állami adóhatósághoz egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alá, az Egészségpénztártól kapott TAJ szám érvénytelenítéséről szóló irat bemutatásával és a 14T1011-es nyomtatvány kitöltésével tud kijelentkezni itthon a fizetési kötelezettség alól.

Előfordulhat, hogy a külföldön munkát vállaló magyar állampolgár csak utólag rendezi bejelentési kötelezettségét. Ilyenkor az Unió valamely tagállamában biztosítottá vált magánszemély a külföldi biztosító által kiállított E104 vagy E106 jelű nyomtatvány bemutatásával igazolhatja külföldön létrejött biztosítását. Az Országos Egészségbiztosító Pénztár a nyomtatvány alapján végzést állít ki a külföldi biztosítási jogviszonyról.

A magánszemély az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségének megszűnését az egészségbiztosítási szerv által kiállított végzés bemutatásával illetve a 14T1011 nyomtatvány benyújtásával jelentheti be az állami adóhatóságnál.

Felhívjuk a figyelmet, ha a külföldi biztosítási jogviszony megszűnik vagy időközben már megszűnt, akkor a magánszemélynek a megszűnést követő naptól egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet ismét be kell jelentenie.