157 felvett új hallgatóval indul a tanév 2014. szeptember 1-jén a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán, Hódmezővásárhelyen. A gólyák alapképzésben mezőgazdasági mérnöki és vadgazda mérnöki, a felsőoktatási szakképzésben pedig kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök és mezőgazdasági mérnök szakon kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat.

A Mezőgazdasági Kar a 2014. évi felvételi eljárás során 14,6%-kal több hallgatót tudott felvenni az előző évhez képest. Alapképzésre 95 főt, felsőoktatási szakképzésre pedig 62 főt, annak ellenére, hogy idén az alapképzésben már 260, a felsőoktatási szakképzésben 220 volt a felvételi ponthatár.

A felvett új hallgatók eskütételére és egyetemi polgárrá fogadására Tanévnyitó Ünnepi Tanácsülés keretében kerül sor 2014. szeptember 1-jén (hétfőn) 14.00 órai kezdettel a Kar főépületének „A” előadójában.

Forrás: Dr. Horváth József, SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar dékánja