A családon belüli ajándékozás és a visszterhes vagyonátruházás teljes illetékmentessége ma már a házastársakra is kiterjed.

A mentesség a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzésre is vonatkozik. Abban az esetben tehát, ha a házastársak megszüntetik az élet-, illetve a vagyonközösségüket, és a közös vagyon megosztása során valamelyik fél számára értékkülönbözet keletkezik, a korábbiakkal ellentétben a gyarapodás után már nem kell illetéket fizetni. Az ajándékozási, illetve a visszterhes ügyleteknél a mentesség megítélése szempontjából kiemelt jelentőségű az illetékfizetési kötelezettség keletkezésének az időpontja (pl. a szerződéskötés napja), mivel ez jelöli ki a törvény alkalmazásának időbeli hatályát. Fontos, hogy a fenti kedvezmények kizárólag a házastársak vagyonszerzésére vonatkoznak, az élettársi kapcsolatra nem.

2014. január 1-jétől a házastársak közötti ajándékozást be sem kell jelenteni a NAV-hoz, az öröklési, illetve visszterhes ügyletekről viszont továbbra is értesíteni kell a hivatalt. A szabályok egyszerűsítésével az ilyen ügyekben a NAV már nem ad ki külön határozatot, csupán az illetékmentesség alkalmazásáról tájékoztat.

Forrás: NAV