Az ülésen részt vett meghívott vendégként Kun József a szentesi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályának vezetője is.  A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat szavazta és tárgyalta meg:

1.)      Az Egyesület elnökének beszámolója az előző közgyűlésen megszavazott határozatok végrehajtásának helyzetéről.

2.)      A Csongrád megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége által delegált Gilinger István elnökségi tag értékelő beszámolója.

3.)      Közgyűlési határozat nagy értékű tárgyi eszközök használatáról.

4.)      Tagfelvétel.

5.)      Egyéb fontos kérdések megtárgyalása.

–          Az Egyesület elnökének beszámolóját, amely az eltelt időszakban végzett munkáról, a pénzügy helyzetről, különböző anyagok és tárgyi eszközök beszerzéséről, a szolgálati gépjármű lecseréléséről szólt, több lényeges hiányossága miatt nem fogadta el a közgyűlés, nem volt kielégítő.

–          Gilinger István úr elmondta, hogy a 2014. májusában megtartott évi rendes Közgyűlés ez Egyesület elnöke által nem megfelelően volt előkészítve, abban több hiányosság volt. Elmondta, hogy több dologban nem megfelelően tevékenykedett az egyesületi elnök, mint például  a készpénz felvétel, a szolgálati gépjármű használatának elszámolása.

Javasolta a Közgyűlés részére, hogy az elnök nem megfelelő munkája miatt a tagság válasszon meg egy három fős ügyvezető elnökséget 90 napra és az irányítsa ideiglenes jelleggel az egyesületi munkát. A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

–          Kun József rendőr őrnagy úr több gyalogos és kerékpáros polgárőr szolgálatot tartott indokoltnak, valamint a szolgálatok hatékonyabb megszervezését.

Az Egyesület munkájában, az előírt okmányok vezetésének helyzetében jelentős javulás tapasztalható.

Forrás: Magyari Béla