Az I. és VII. rendű vádlott költségvetési csalás bűncselekményét bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette kísérletének, a II. rendű vádlott cselekményeit bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett csalás bűntette kísérletének és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségének, a III. rendű vádlott költségvetési csalás cselekményét költségvetési csalás büntette kísérletének, az V. és a VI. rendű vádlott cselekményeit felbujtóként, folytatólagosan elkövetett csalás bűntette kísérletének és felbujtóként, folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségének minősítette.

Az V. és a VI. rendű vádlott vonatkozásában a pénzbüntetés kiszabását mellőzte a táblabíróság, akárcsak a III. rendű vádlottal szemben kiszabott vagyonelkobzást. Ugyanakkor az ítélőtábla a P. F. B. Aranyág Kft.-vel szemben 8.973.000 forintra vagyonelkobzást rendelt el, mivel a bűncselekményből származó vagyongyarapodás nem a III. rendű vádlottnál, hanem a Kft.-nél következett be.

Nem változott a vádlottakra I. fokon kiszabott szabadságvesztés büntetés mértéke, így a jogerős ítéletek a következők:  az I. rendű vádlott S. Istvánt és a VII. rendű vádlott T. Ferencet – halmazati büntetésül, személyenként, egyezően 5 év börtönre, L. Csaba II. rendű vádlottat, mint visszaesőt, valamint L. István Zoltán III. rendű vádlottat – halmazati büntetésül, személyenként egyezően 6 évi börtönre, B. Ignác V. rendű és B. Zoltán VI. rendű vádlottakat – mindkettőjüket, mint többszörös visszaesőt -, halmazati büntetésül, személyenként egyezően 6 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte.

Az ítélet indoklásakor elhangzott: az ítélőtábla úgy látta: a Szegedi Törvényszék  – tekintettel az ügy összes körülményére – nem szabott ki olyan aránytalanul súlyos büntetést, aminek lényeges enyhítésére lett volna szükség.

A bűncselekményről

Az I. rendű vádlott 2007. október 12-től üzletvezetésre jogosult beltagja volt a csongrádi székhelyű Vas-Ás Bt.-nek. A gazdasági társaság fő tevékenységi körébe épületbontás és földmunka tartozott. A hódmezővásárhelyi székhelyű – főleg gabona nagykereskedelemmel foglalkozó – P. F. B. Aranyág Kft. ügyvezetője 2008. március 25-től a III. rendű vádlott volt.

2008 második felében az V. és a VI. rendű vádlott a VII. rendű vádlotton keresztül a II. rendű vádlottat energiaital több cégen keresztül történő fiktív értékesítésére épülő, jól jövedelmező, jogosulatlan áfa visszaigénylésre irányuló üzleti ajánlattal keresték meg. Feladatként közölték vele, hogy egy céget kell biztosítania, amely a fiktív értékesítési lánc része lenne. Ilyen előzmények után a bűncselekményben való részvétel érdekében a II. rendű vádlott összeismertette az I. rendű vádlottat az V., VI. VII. rendű vádlottakkal. Ezt követően a Vas-Ás Bt. könyvelését a VII. rendű vádlott végezte.

Az V. és a VI. rendű vádlottak az előzőekben részletezett ajánlattal megkeresték a III. rendű vádlottat is, aki vállalta, hogy az által képviselt P. F. B. Aranyág Kft. nevében a Vas-Ás Bt.-től történő, névleges energia ital vásárlásról kiállított fiktív dokumentumokat fogad be, majd az így papíron megszerzett áru azonnali fiktív, Szlovákiába történő továbbértékesítését is dokumentálja a Bartha Plast s.r.o gazdasági társaság felé. A vádlottak tisztában voltak azzal, hogy az érintett gazdasági társaságok között tényleges áru és pénzmozgásra nem fog sor kerülni.

Annak érdekében, hogy az üzlet valósnak tűnjön, Győrben egy raktárhelyiséget is béreltek, egy hónapi időtartamra, de a raktárban semmit nem tároltak, a bérbevétel után üresen állt. Ezt követően valótlan tartalmú CMR-ek kiállításával azt a látszatot keltették, mintha a P. F. B. Aranyág Kft. nevében a Bartha Plast s. r. o. felé kiállított számlákon szereplő energiaital Magyarország területét végleges rendeltetéssel az Európai Unió más tagállamába elhagyta volna.

Hogy a fiktív értékesítés megvalósult gazdasági eseménynek tűnjön, a VII. rendű vádlott a II. rendű vádlottal 27 darab, energiaital beszerzésről szóló számlát állíttatott ki az EUTANDEN BAU Kft. nevében. Ezeken a számlákon a Vas-Ás Bt. szerepelt vevőként. Mivel az EUTANDEN-BAU Kft. energiaitallal nem rendelkezett, tőle ilyet nem vásárolhattak, mint ahogy az is kizárt a P. F. B. Aranyág Kft. a szlovák honosságú Bartha Plast s. r. o gazdasági társaságnak energiaitalt értékesített volna Mindezek ellenére az I. rendű vádlott által képviselt Vas-És Bt. a VII. rendű vádlott közreműködésével 27 darab, a II. rendű vádlott által utólag, jogosulatlanul kiállított, valós gazdasági eseményt nélkülöző, beszerzést tartalmazó számlát fogadott be az EUTANDEN-BAU Kft-től összesen 735.392.000 bruttó értékben.

Ezt követően az I. rendű vádlott a P. F. B. Aranyág Kft. részére számlázott összesen 741.275.139 forint bruttó értékben. A 27 darab fiktív számla áfatartalma összesen 123.545.865 forint volt. A P. F. B. Aranyág Kft. a Vas-Ás Bt-től befogadott 27 számla alapján 27 darab, valós gazdasági eseményt nélkülöző számlát bocsátott ki a már említett szlovák cég számára azzal, hogy a számlákon szereplő termékek Magyarországot elhagyva Szlovákiába történtek kiszállításra. Erre figyelemmel a fiktív számlákon 0%-os áfa került feltüntetésre, és így 661.852.800 forint nettó értékű számlák készültek.

Végül a valótlanul visszaigényelhetőként feltüntetett 123.545.856 forint összegből közel 9 millió forintot a P. F. B. Aranyág Kft. társasági adó számlájára átutaltak. Az adóhatóság az áfa adóbevallás utólagos vizsgálata során, észlelve a fent írt számlák valótlan voltát a további kiutalást megtagadta.

A leírtak szerint a III. rendű vádlott az V. és a VI. rendű vádlott rábírására, rendszeres haszonszerzésre törekedve jogtalan haszonszerzés céljából, az adóhatóság eljáró munkatársát megtévesztve 114.457.865 forint kárt kísérelt meg okozni a magyar költségvetésnek. Ezen túlmenően 7,1 millió forint megállapított társasági adó és 1,8 millió forint megállapított különadó vonatkozásában megtévesztette az adóhatóság eljáró munkatársát, mely cselekményével az adók behajtását jelentősen késleltette.

A III. rendű vádlott jogellenes magatartáshoz az I., a II. és a VII. rendű vádlottak szándékosan segítséget nyújtottak.

Az I. fokú ítéletről

Folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és  folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége  miatt S. István és 5 társa ügyében hozott ítéletet a Szegedi Törvényszék 2013. november 13-án. A törvényszék az I. rendű vádlott S. Istvánt és a VII. rendű vádlott T. Ferencet – halmazati büntetésül, személyenként, egyezően 5 év börtönre, L. Csaba II. rendű vádlottat, mint visszaesőt, valamint L. István Zoltán III. rendű vádlottat – halmazati büntetésül, személyenként egyezően 6 évi börtönre, B. Ignác V. rendű és B. Zoltán VI. rendű vádlottakat – mindkettőjüket, mint többszörös visszaesőt -, halmazati büntetésül, személyenként egyezően 6 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte. Mellékbüntetésül a törvényszék a vádlottakat 5, 6 és 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A törvényszék a III., az V. , a VI. és a VII. rendű vádlottak esetében – személyenként egyezően – 200.000 forint pénzbüntetést is kiszabott, míg az I. rendű és a III. rendű vádlottakat a gazdasági társaság vezető tisztségviselői foglalkozástól – személyenként egyezően – 3 évi, a VII. rendű vádlottat a könyvelői foglalkozástól 2 évi időtartamra eltiltotta. A III. rendű vádlottal szemben a törvényszék 8.973.000 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

Az ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentés, a büntetés enyhítése és új eljárás lefolytatása érdekében is nyújtottak be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Forrás: Bátyi Zoltán