A klímaváltozással kapcsolatos veszélyek közül különösen fontos Magyarországon és Szerbiában a vízhiány és az aszály vizsgálata, hiszen az egyre gyakoribbá váló éghajlati szélsőségek matt a jövőben a vízgazdálkodás tervezése a jelenleginél sokkal komplexebb megközelítést igényel: a megelőzésre és felkészülésre kell helyezni a hangsúlyt (mezőgazdasági termés biztonság, vízvisszatartás, vizes élőhelyek fenntartása). A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az összesen 630.340 EUR összköltségből megvalósult projekt ezen összefüggő feltételrendszer vizsgálatát tűzte ki célul összehangolt adatok és módszerek segítségével a határ két oldalán.

2014. június 16-án Szegeden tartotta az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (projekt partner) a „Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban” (WAHASTRAT) c. projekt záró rendezvényét.

Az eseményen bemutatásra kerültek a projekt keretében megvalósult eredmények: A klímamodellek futtatási eredményei, a folyók lefolyásviszonyainak megváltozása és az abból eredő morfológiai változások, a talajnedvesség mérő monitoring hálózat adatai alapján a csapadéktevékenység és a talajvíz közötti kapcsolat, a lefolyásmodellek kalibrálása kis esésű vízgyűjtőkre, különböző aszályindexek összehasonlító vizsgálata.

A projekt célja:

Az egyre gyakoribbá váló éghajlati szélsőségek következtében a vízhiányos időszakok és a belvizes időszakok gyakorisága és tartóssága is változik, ami tovább fogja növelni a vízellátottság kiegyensúlyozatlanságát. A fenntartható vízgazdálkodás kialakítását lehetővé tévő megoldási módok kidolgozása egyre fontosabbá válik. Emiatt a projekt egyik célja a lehetséges vízvisszatartásra alkalmas területek kijelölése volt, valamint a monitorozási lehetőségek fejlesztésével az előrejelzés és a felkészülés hatékonyságának javítása.

Az eredmények széles körű elterjedésének biztosítása érdekében online elérhető, interaktív térképeket és adatbázisokat is tartalmazó honlap készült (wahastrat.vizugy.hu).

A megvalósult projekt végeredményeként, a fenntartható/alkalmazkodó vízgazdálkodás lehetőségeinek kidolgozása elősegítheti a térségben a vízellátás javítását, a gazdaságra gyakorolt káros hatások mérséklését és a természeti értékek megőrzését.

A projekt vezető partnere a Szegedi Tudományegyetem. Projekt partnerek: Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar (UNSPMF), Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara (UNSFTM) és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG).

 

Forrás: ATIVIZIG