A felhasználó személyében beállt változást, a régi és az új felhasználónak a vízmérőállás megjelölésével, a változástól számított 30 napon belül érdemes együtt írásban az Alföldvíz Zrt.-nek bejelenteni az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, amelyhez csatolni szükséges a megfelelő változást igazoló dokumentumok másolatát. A változást érdemes személyesen bejelenteni, hiszen akkor egyből le tudják ellenőrizni van e hátralék.

 


A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a víziközmű-szolgáltatót ért károkért a régi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel.