Az ünnepélyes átadásra június 7-én, szombaton délelőtt 10 órakor került sor Szegeden, a Klauzál téren.


Az önkéntes igazolványokat Szatmári Imre tű. ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Tátrai János tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő adták át a mentőcsoportok vezetőinek.

Csongrád megyében 4130 főt tesz ki a kötelezettség alapján – a lakóhely szerint illetékes polgármester által kiadott határozattal – polgári védelmi szolgálatba beosztottak száma. Ezek az egységek ún. „köteles polgári védelmi szolgálatot” látnak el. Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályzórendszer – 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily módon léteznek ún. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek. Igazgatóságunk minél nagyobb arányban tervezi önkéntesek bevonását a katasztrófák elleni védekezés rendszerébe, hiszen az önkéntesség olyan erő, ami szó szerint hegyeket képes mozdítani: példa erre a 2006 évi tiszai csúcsárvíz, vagy éppen a tavalyi extrém dunai árhullám kezelése. Mindkét esetben tömegek mozdultak, hogy segítsenek embertársaiknak.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a „Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért” Alapítvány közös projektet indít az önkéntesség minél szélesebb körben való támogatásáért.

A katasztrófák elleni védekezés egyik fontos eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan helyzetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők. Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen védekezés egyrészt időben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni – másrészt szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.

Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például orvos, építész, vagy éppen búvár).

Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén – plusz feladatokat vállal.

Önkéntes polgári védelmi szolgálatra jelentkezhet olyan személy is, akinek semmilyen végzettsége, szakképzettsége nincs, hiszen számos olyan feladat, művelet adódhat egy alkalmazás során, amely egy gyorsított ütemű felkészítést követően végezhető (ide tartozik például a homokzsákos árvízvédekezés több részfeladata is).

Várjuk azok jelentkezését is, aki valamilyen speciális tudás, szakértelem birtokában vannak. Ez alatt olyan szaktudást, képességet értünk, amilyenek például a különböző mérnöki szakterületek (építész, vegyész, biológus, fizikus, gépész, stb.).

Hasonlóan nagy szükség lehet speciális végzettséggel rendelkező szakemberekre is, mint amilyen az alpinista, vagy búvár.

Nem csak a személyes tudás, fizikai munka, vagy képesség alkalmazható a kárfelszámolás során: óriási segítség lehet egy technikai eszköz, jármű, vagy éppen speciális szerszám, berendezés is. Éppen ezért várjuk olyan személyek jelentkezését is, akik ilyen jellegű segítséget képesek nyújtani.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Forrás: kistelekjaras.hu