Dr. Imre Mihály elmondta: szívesen jön Vásárhelyre, hiszen egy évtizeden át tanított a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban, és tudományos tevékenységének visszatérő témája Szenci Molnár Albert életműve és annak utóélete.

Szenci Zsoltároskönyve az, amely a legtöbbet kiadott magyar nyelvű mű a világon, hiszen a világon ma is a protestáns istentiszteleteken az ő zsoltárait éneklik Melbourne-től Los Angelesig, ahol magyar nyelvű szertartásra kerül sor, de zsoltárait nem csak a reformátusok, hanem a katolikusok, az evangélikusok és az unitáriusok is. Ezért aztán több kiadást élt meg a világban, mint akár Petőfi.

Dr. Imre Mihály megjegyezte: a Bethlen Gábor Református Gimnázium könyvtárában őrzik Szenci Molnár Albert egyik saját Bibliáját, amely Heidelberg 1622-es ostrománál nála volt, és ezt feljegyezte a szent könyv első lapjára. Ez azért is fontos kötet, hiszen ez az ő Biblia kiadásának egyik szerkesztői példánya.

Arnay

##audio:1631##