Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerdán) 9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

1.      Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester

 

 

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

Előadó: Marosvári Attila alpolgármester

 

 

2.     Előterjesztések, rendelettervezetek

 

1. sz. előterjesztés

2014. évi költségvetési rendelet módosítása

 

2. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Kulturális-Közművelődési Nkft. 2013. évi tevékenységéről

 

3. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó Városi Televízió Nkft. 2013. évi tevékenységéről

 

4. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Kommunális Nkft. 2013. évi gazdálkodásáról

 

5. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2013. évi tevékenységéről

 

6. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Gyógyfürdő Kft. 2013. évi tevékenységéről

 

7. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítás

 

8. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Alapító Okiratának módosítása

 

9. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú kft.-knél könyvvizsgáló megválasztása

 

10. sz. előterjesztés

Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány megszűnése

 

11. sz. előterjesztés

Járdaprogram 2. ütem 2014.

 

12. sz. előterjesztés

Városi úthálózat aszfaltozása

 

13. sz. előterjesztés

Testvérvárosi találkozó Makón

 

14. sz. előterjesztés

Nyilatkozat a helyi autóbusz-közlekedés működéséhez benyújtandó pályázathoz

15. sz. előterjesztés

 

VII. Natura Marosmenti Művésztelep 2014. évi megrendezése

16. sz. előterjesztés

Alföldvíz Zrt. vételi ajánlata beépítetlen rendszer független tárgyi eszközökre

 

17. sz. előterjesztés

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

 

18. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása Makó-Rákosi ingatlanokra

 

19. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása az Ipari Park területén lévő 12208 hrsz-ú ingatlanra

20. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a József Attila u 2. sz. alatti ingatlanokra

 

21. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám alatti ingatlan értékesítésére

 

22. sz. előterjesztés

Széchenyi tér 13-15. sz. üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jogviszony felmondásának tudomásul vétele

 

23. sz. előterjesztés

Szikora Éva ingatlan felajánlása

 

 

3.     Interpellációk, kérdések

4.     Zárt ülési előterjesztések

 

24. sz. előterjesztés

MATERM Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogról lemondás

 

25. sz. előterjesztés

Kozma Mihály Péterné lakásügye

 

26. sz. előterjesztés

Lakáspályázatok elbírálása

 

26/A. sz. előterjesztés

Lakásbérleti szerződéssel nem rendelkező lakáshasználók jogviszonyának rendezése

 

27. sz. előterjesztés

„Makó Város Nevelésügyéért” kitüntető díj 2014. évi adományozása

 

28. sz. előterjesztés

“Makó Város Biztonságáért” kitüntető díj adományozása 2014. évben

 

29. sz. előterjesztés

„Makó Város Sportjáért” kitüntető díj 2014. évi adományozása

 

30. sz. előterjesztés

Makó Város Egészségügyéért” kitüntető díj 2014. évi adományozása

 

31. sz. előterjesztés

“Makó Város Közművelődéséért” kitüntető díj 2014. évi adományozása

 

32. sz. előterjesztés

“Makó Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozása 2014. évben

 

33. sz. előterjesztés

„Makó Város Emlékérme” kitüntető cím adományozása

5.     Egyebek

 

Forrás: mako.hu