Az ülés napirendi pontjai nyílt ülés keretében:

  1. 1. Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Kérdések, tájékoztatások

Előadó: polgármester

  1. 2. Rendelet tervezet kitüntető cím adományozásáról

Előadó: polgármester

  1. 3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) Ör. módosítása

Előadó: polgármester

  1. 4. Javaslat kitüntető címek adományozására

Előadó: polgármester

  1. 5. Fiókgyógyszertár létesítéséhez önkormányzati hozzájárulás visszavonása

Előadó: polgármester

  1. 6. Tájékoztató Dóc község 2013. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Szegedi Rendőrkapitányság képviselője

  1. 7. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása ESZI Gyermekjóléti Központ képviselője

  1. 8. Tájékoztató a külterületi lakosság ellátásáról, tanyagondnoki szolgálat, házi szociális gondozás működéséről

Előadó: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása ESZI képviselője

  1. 9. Dóc község 2013. évi közbeszerzési statisztikai összegzése

Előadó: polgármester

10. Önkormányzati tulajdonú markoló haszongép értékesítése

Előadó: polgármester

 

Forrás:

Tóth Margit

polgármester