Az iroda korábban a Medgyessy Ferenc utcai Medicina házban működött, és ettől a héttől már a Belvárosban, a Hódi Pál utcában folytatja tevékenységét Dániel Szilvia titkárságvezetővel és Benedek Tamás ügyvédjelölttel. A gazdasági társaságokra vonatkozó tennivalók közül most az új Polgári Törvénykönyv ad tennivalókat a cégvezetők számára – tájékoztatott dr. Hegedűs Péter.

Mint elmondta, fontos változás, hogy ezen túl a közkeresti társaságok (KKT) és a betéti társaságok (BT) is jogi személynek számítanak, vezetőik az eddigi üzletvezetői cím helyett az ügyvezetői titulust használhatják.

A korlátolt felelősségű társaságok (KFT) előtt álló feladat, hogy 2016. március 15-ig fel kell tölteniük törzstőkéjüket hárommillió forintra, és az alapító okiratuk első módosításánál a taggyűlésnek dönteni kell az új Ptk.-val összhangban álló további működésről.

Dr. Hegedűs Péter elmondta: lehetőség van a feltőkésítést több lépésben is végrehajtani, a cég eredménytartalékának terhére, de arra is van lehetőség, hogy ezt a műveletet készpénz befizetésével végezzék el, de szóba jöhet készpénz helyett az apport lehetősége is, de ezekről a kérdésekről a taggyűlésnek kell határoznia. Dr. Hegedűs Péter hangsúlyozta: mivel ezt a törzstőke emelést jogszabály írja elő, ezért illetékmentes.

A társasági jog diszpozitív lett – jelentette ki a jogász, ami azt jelenti, hogy míg korábban az általános szabályoktól eltérni csak akkor lehetett, ha ara a törvény lehetőséget adott, most viszont csak akkor nem lehet eltérni, ha azt a jogszabály rendelkezése tiltja. Így a cégek szabadabban dönthetnek a hatáskörökről, és arról, hogy egy-egy döntéshez milyen szavazattöbbség szükséges. Az egyszerűsített cégeljárás megmaradt – hívta fel a figyelmet dr. Hegedűs Péter, hogy a jogszabály mellékletében szereplő minta alapján is van lehetőség cég alapítására.

A tevékenységi köröket már nem a Cégbíróság, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tartja nyilván – mondta el az ügyvéd, figyelmeztetve, hogy az egyéb tevékenységet a NAV-hoz kell bejelenteni, a fő tevékenységi kört viszont meg kell jeleníteni a társasági szerződésben, míg az egyéb tevékenység felvételét elegendő a társasági szerződés következő módosításakor az okiratba foglalni.

Arnay