A szobor leleplezése előtt avató imádságot mondott Kondrát Zoltán református lelkipásztor. Az avatóünnepségen ott voltak, és zsoltárokat énekeltek a Mihálka György Városi Vegyeskar tagjai.

Szirbik Miklós 1781-ben Makón született. A református lelkész a reformkori Makó szellemi közéletének legjobb ismerője. 1835-ben írta meg forrásértékű krónikáját Makó Várossának Közönséges és az abban levő Reformata Ekklé’siának különös leírása” címmel. Makó szoborépítési koncepciójában igen előkelő helyen foglal helyet Szirbik Miklós lelkész, Makó város első krónikásának megörökítésére tett javaslat.

A patinázott ötnegyedes bronz portrészobor Kis Jenő makói művész alkotása, süttői mészkő talapzaton áll.

A város a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósította meg a város Szirbik Miklós szobrát. Ezen a pályázaton előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a település számára fontos személyiséget mutatnak be. Az önkormányzat a tereprendezést, a zsűriztetést és a minden más járulékos munkát magára vállalt.

Forrás: mako.hu